Wynagrodzenie za opiekę sąsiedzką

Autor: 10.11.2017 Nr: 45/2017
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone przez sąsiadów.
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone przez sąsiadów.

Na ostatniej sesji miejskiej, 26 października Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania, zakresu oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miasta Przeworska. Zgodnie z nowymi jej zapisami, osoby schorowane i wymagające opieki, będą mogły liczyć na pomoc osoby trzeciej, np. sąsiada, który za świadczone usługi otrzyma z MOPS-u wynagrodzenie.

Często zdarza się, że ludzie chorzy, niejednokrotnie mieszkający samotnie, wymagają codziennej opieki zarówno pracowników MOPS, jak i osób trzecich. Są to osoby, które według lekarzy nie kwalifikują się do ośrodków całodobowych i które nie stać na wynajęcie opiekunki prywatnie. Choć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia opiekunki, to najczęściej świadczą one usługi w dni robocze w godzinach od 8–15. Aby sprostać stawianym wymaganiom w takich przypadkach, najlepszą formą pomocy będzie pomoc sąsiedzka. Sąsiad w zamian za wynagrodzenie z MOPS odwiedzi w domu osobę potrzebującą zgodnie z potrzebami i z racji bliskiego zamieszkania wesprze w potrzebie.

Zdarza się, że pomoc opiekunki z MOPS jest niewystarczająca, wobec powyższego, taka pomoc sąsiedzka jest dla osoby potrzebującej nieoceniona – mówi dyrektor MOPS w Przeworsku Anna Darecka. – I tak na przykład za jedną wizytę u usługobiorcy dziennie, np. zrobienie zakupów, oferujemy 100 zł brutto miesięcznie, dwa wejścia-dwie dzienne wizyty – np. rozpalenie w piecu i zrobienie śniadania, do tego zrobienie zakupów 200 zł brutto miesięcznie. Trzy wejścia i więcej to 300 zł brutto miesięcznie. O tym, jaka będzie forma tej pomocy, zadecyduje pracownik socjalny podczas wywiadu.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Podstawą do przyznania usług opiekuńczych jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę świadczenia tych usług. Usługi mogą być świadczone wobec osób już korzystających z pomocy społecznej i nowych, dlatego dyrekcja MOPS prosi o zwrócenie uwagi mieszkańców Przeworska, czy w ich sąsiedztwie mieszkają osoby potrzebujące pomocy i zgłoszenie tego faktu.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum