Oświata i honorowy tytuł dla „Naszej Fundacji”

Autor: bk 10.11.2017 Nr: 45/2017
Oświata i honorowy tytuł dla „Naszej Fundacji”
Fot. Starostwo Powiatowe

Omówienie stanu powiatowej oświaty, przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej PKS-owi i nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Jarosławskiego” „Naszej Fundacji” z Warszawy – to główne tematy sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, jaka miała miejsce w poniedziałek, 30 października.

Do 30 września 2019 r. przedłużono termin spłaty pożyczki, jaką w 2016 r. powiat jarosławski udzielił Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu. Przypomnijmy, że chodzi o kwotę 600 tys. zł, która miała umożliwić przedsiębiorstwu zbilansowanie budżetu.

   W maju 2016 r., kiedy decydowano o udzieleniu wsparcia PKS-owi Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski podkreślał, że sytuacja spółki jest ciężka. Podkreślał jednak, że pożyczka udzielona przez powiat jest lepszym rozwiązaniem niż praktykowana do tej pory sprzedaż majątku.

   Wtedy radni przychylili się do propozycji udzielenia przedsiębiorstwu pożyczki, teraz zgodzili się na wydłużenie terminu jej spłaty.

   Kolejnym tematem poruszanym podczas sesji było omówienie stanu powiatowej oświaty za rok 2016/2017. Lucyna Paulo, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu podkreślała, że zgodnie z założeniami w prowadzonych przez powiat szkołach stale wzmacniany jest rozwój kształcenia zawodowego. A wprowadzane w szkołach innowacje mają nie tylko przyciągnąć młodzież ale przede wszystkim być dla absolwentów solidnym fundamentem do rozpoczęcia kariery zawodowej.

   Podczas sesji radni przyjęli także szereg uchwał związanych z dostosowaniem szkół ponadpodstawowych do nowego systemu oświaty.

   Rada wyraziła także zgodę na zmianę sposobu zapłaty za odkupiony od Gminy Żydowskiej budynek przy ul. Hetmana Tarnowskiego w Jarosławiu. Zgodnie z planem zapłata za obiekt, w którym swe miejsce znaleźć ma ponownie Powiatowe Ognisko Baletowe nastąpić miała w ratach w 2017 i 2018 r. Władze powiatu zdecydowały jednak, że całość zapłacona zostanie w tym roku.

   Wieloletnia współpraca między Powiatem Jarosławskim, a warszawską „Naszą Fundacją”, której efektem jest m.in. powstanie nowoczesnego domu dziecka w Radymnie, stała się przyczyną dla podjęcia kolejnej decyzji, która znalazła się w propozycjach do październikowej sesji Rady Powiatu. Radni przychylili się do wniosku o przyznanie fundacji honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Jarosławskiego”.

 

Komentarze
Najnowsze na Forum