Najlepsi w mieście i powiecie

Autor: 10.11.2017 Nr: 45/2017
Stypendyści Starosty w roku szkolnym 2017/2018.
Stypendyści Starosty w roku szkolnym 2017/2018.
Fot. M. Nowak

Zarząd Powiatu Przeworskiego przyznał stypendia dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Przeworski. Uczniowie odebrali je 26 października. Stypendia wręczył także Burmistrz Przeworska 30 października.

W roku szkolnym 2017/2018 stypendia otrzymało 34 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,9 i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą. Jeśli uczeń mógł pochwalić się szczególnymi osiągnięciami, wtedy minimalna średnia ocen jaką musiał uzyskać to 4,75. Stypendia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku, Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku, Zespołu Szkół w Kańczudze, Zespołu Szkół w Zarzeczu i Zespołu Szkół w Sieniawie. Stypendia przyznane zostały na okres 8 miesięcy dla uczniów klas maturalnych, a dla pozostałych na okres 10 miesięcy.

   Podczas spotkania wicestarosta Janusz Owsiak z członkiem Zarządu Januszem Wajhajmerem wręczyli stypendystom okolicznościowe dyplomy, a także złożyli gratulacje na ręce rodziców i dyrektorów szkół.

 

Miasto Przeworsk

30 października w Miejskim Ośrodku Kultury burmistrz Leszek Kisiel wręczył stypendia 71 uczniom szkół podstawowych i gimnazjum stypendia za wybitne osiągnięcia oraz za szczególne wyniki w nauce. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół, wychowawcy i rodzice uczniów. Przed publicznością w programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie z SP nr 1.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum