„Słoneczniki” w Święto Niepodległości

Autor: bk 19.11.2017 Nr: 46/2017
Uroczysta sesja była okazją do wręczenia statuetek „Słonecznik” Zasłużony dla Ziemi Pruchnickiej. Na zdjęciu laureaci i członkowie kapituły (od lewej): Janina Szczepanik - przewodnicząca kapituły; Stanisław Olszański; Renata Mikłasz; Władysław Flak; Elżbi
Uroczysta sesja była okazją do wręczenia statuetek „Słonecznik” Zasłużony dla Ziemi Pruchnickiej. Na zdjęciu laureaci i członkowie kapituły (od lewej): Janina Szczepanik - przewodnicząca kapituły; Stanisław Olszański; Renata Mikłasz; Władysław Flak; Elżbi

W piątek, 10 listopada podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Pruchniku, która zapoczątkowała obchody Święta Niepodległości nastąpiło wręczenie statuetek „Słoneczniki” Zasłużony dla Ziemi Pruchnickiej. Wyróżnienia nadawane są przez osoby związane ze Stowarzyszeniem miłośników Ziemi Pruchnickiej.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Pruchniku, którą zorganizowano na dzień przed 11 listopada, miała szczególny charakter. Rozpoczęło ją odśpiewanie hymnu państwowego RP, a także uczczenie minutą ciszy pamięci tych, którzy oddali swe życie za wolność i niepodległość Polski.

   Zebrani wysłuchali okolicznościowej prelekcji pt. :”Drogi do wolności” wygłoszonej przez dr Irenę Kozimalę – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

   Głos zabrał także Wacław Szkoła, burmistrz Pruchnika podkreślając jak ważna jest pamięć o wydarzeniach i osobach, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość.

   Uroczyste spotkanie stało się także okazją do wręczenia nagród i wyróżnień. W dowód uznania za pracę oraz trud wychowania dzieci i młodzieży nagrody Burmistrza Pruchnika otrzymali nauczyciele ze szkół działających na terenie Gminy.

   Na scenie zaprezentowali się młodzi artyści. Swe talenty zaprezentował chór oraz instrumentaliści z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku, uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku, a także gimnazjaliści z Pruchnika, którzy przedstawili pantomimę.

   W kolejnej części sesji nastąpiło uroczyste wręczenie tradycyjnych wyróżnień dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Pruchnika i całej Ziemi Pruchnickiej. Statuetkę „Słonecznika” w tym roku otrzymali:

Renata Mikłasz – skarbnik Gminy Pruchnik oraz Władysław Flak – przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku (w dziedzinie rozwój gospodarczy Gminy Pruchnik) oraz Stanisław Olszański – nauczyciel wychowania fizycznego w SP w Rozborzu Długim, który wyróżniony został w dziedzinie sportu i turystyki.

   W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych, a także instytucji, stowarzyszeń i organizacji, Przewodniczący Rad Osiedlowych, Sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, a także delegacje szkół i mieszkańcy.

Komentarze
Popularne