Jak dbać o obiekty dziedzictwa UNESCO

Autor: bk 24.11.2017 Nr: 47/2017
Mariusz Czuba, zastępca dyrektora NID opowiadał przybyłym o najciekawszych elementach wnętrza wyjątkowego obiektu.
Mariusz Czuba, zastępca dyrektora NID opowiadał przybyłym o najciekawszych elementach wnętrza wyjątkowego obiektu.

Specjaliści Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz osoby opiekujące się zabytkami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO przyjechali do Chotyńca, aby porozmawiać o kwestiach ochrony najcenniejszych zabytków.

Położona na terenie Gminy Radymno miejscowość Chotyniec stała się jednym z celów odwiedzin grupy specjalistów, którzy uczestniczyli w Spotkaniu Zarządców miejsca Światowego Dziedzictwa - Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat.

   Wśród gości przybyłych do Chotyńca znaleźli się m.in. przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa czyli instytucji kultury stanowiącej zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współpracującej m.in. z UNESCO, English Heritage czy European Heritage Heads Forum.

   Spotkanie, które miało miejsce w połowie listopada miało na celu wymianę doświadczeń i spostrzeżeń dotyczacych dokonań i problemów występujących przy zarządzaniu obiekatmi wpisanymi na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

   Spotkanie w Gminie Radymno rozpoczęło się prezentacją opracowania „Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotyńcu, części dobra światowego dziedzictwa UNESCO”.

   Następnie specjaliści, zarządcy poszczególnych obiektów wpisanych na listę wraz z chotyniecką cerkwią oraz władze Gminy dyskutowali o możliwościach i problemach związanych z utrzymaniem wyjątkowego obiektu.

   Następnie zebrani udali się do Chotyńca, gdzie zwiedzili cerkiew, zwracając uwagę na jej piękno i  wyjątkowy charakter. Specjaliści zwracali uwagę na fakt, iż jest to jeden z niewielu obiektów, które zachowały element górnej cerkwi.

– Chodzi o to, że jeden ksiądz, jednego dnia, przy jednym ołtarzu mógł odprawic jedną mszę – wyjaśniali. Dodając, że aby poradzić sobie z tym ograniczeniem w wielu miejscowościach powstawało kilka cerkwi lub tak jak w Chotyńcu, powstawała górna część z osobnym wjeściem i drugą kopułą, uznawana za osobną cerkiew.

   Zwiedzający zwracali również uwagę na dobrze zachowane wnętrze cerkwi, która dziś służy nadal ok. stu parafianom. Podkreślali także, że budowle drewniane przez lata swego istnienia były często przebudowywane. Nie inaczej jest w przypadku cerkwi w Chotyńcu, która powstała w XVII w., rozbudowana została w wieku XVIII. Specjaliści zauważali także, że wyjątkowy charakter obiektu jest niejako zaburzony przez powstałą w 1929 r. a przebudowaną w latach 90-tych kruchtę, która stanowi niejako przedsionek do głównego budynku cerkwi i już na pierwszy rzut oka różni się od niej stylem i czasem powstania.

   Uczestniczący w spotkaniu Bogdan Szylar, wójt Gminy Radymno przyznał, że podczas spotkania przedstawiciele NID zwracali uwagę na wiele aspektów związanych z utrzymaniem i promocją wpisanego na listę UNESCO obiektu, który jest własnością parafii grekokatolickiej.

   Podczas pobytu na terenie naszego powiatu uczestnicy spotkania zwiedzili także zespół kościelny w Chłopicach, podziwiali drewnianą zabudowę małomiasteczkową zachowaną w Pruchniku, odwiedzili także Boratyn i Jarosław.

   Cerkiew w Chotyńcu po II wojnie światowej użytkowana była przez parafię rzymskokatolicką, dopiero w 1990 r. zwrócona została grekokatolikom. W latach 1991-1994 została gruntownie odrestaurowana. W 2013 r. natomiast, wraz z 15 innymi obiektami polskich i ukraińskich Karpat wpisana została na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum