Budżet według Burmistrza

Autor: bk 01.12.2017 Nr: 48/2017
Burmistrz przedstawił przygotowaną przez siebie propozycję przyszłorocznego budżetu.
Burmistrz przedstawił przygotowaną przez siebie propozycję przyszłorocznego budżetu.

Rekordowy. Takim słowem najkrócej określić można budżet Jarosławia na 2018 r. przedstawiony przez burmistrza Waldemara Palucha, który zakłada wydatki na poziomie 168 mln zł, z czego aż 31 mln zł miałoby trafić na inwestycje. Jest to oczywiście jedynie propozycja planu finansowego na przyszły rok. O ostatecznym kształcie budżetu zdecyduje Rada Miasta Jarosławia. Jej członkowie otrzymali już, przygotowany przez Burmistrza, projekt.

Przygotowany przez siebie projekt budżetu burmistrz Waldemar Paluch przedstawił podczas spotkania z mediami, które odbyło się w piątek, 24 listopada. Podkreślając przy tym, że kilka dni wcześniej plan finansowy trafił do radnych.

   Przedstawiając główne założenia budżetu na rok 2018 Burmistrz informował, że po stronie dochodów przewidziano kwotę 154 mln zł.

– Wydatki, w tym w głównej mierze inwestycje będą wynosiły ok. 168 mln zł. Deficyt wynosił będzie blisko 14 mln zł – mówił W. Paluch porównując przyszłoroczny budżet z budżetami lat poprzednich. Podkreślając, że w roku 2012 miasto wydało ok. 106 mln zł. Burmistrz zauważył, że od 2016 r. spory wzrost budżetu związany jest z wejściem w życie programu „rodzina”.

   W. Paluch przedstawił także podział całego proponowanego budżetu na poszczególne działy. Największą grupą wydatków są oczywiście te związane z oświatą, które zaplanowano na ok. 49,4 mln zł. Następne w kolejności są wydatki związane z programem „rodzina” (33,75 mln zł). Nieco ponad 11 mln zł to wydatki związane z administracją publiczną, niecałe 11 mln zł pochłonie gospodarka komunalna i mieszkaniowa, niemal 7 mln zł zaplanowano na kulturę fizyczną, nieco ponad 5 mln zł na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, transport i łączność pochłonąć ma natomiast ok. 3,6 mln zł.

– Przeznaczyliśmy rekordową kwotę 31 mln zł na inwestycje – podkreślał Burmistrz. Zaznaczając, że kwota, jaka potrzebna jest na wykonanie najpilniejszych inwestycji wskazanych przez mieszkańców poprzez rady dzielnic i organizacje oraz na spotkaniach z Burmistrzem wynosi ok. 90 mln zł. W. Paluch zauważył, że tak dużych środków nie da się znaleźć w budżecie na jeden rok. Konieczne było więc wybranie z nich tych najważniejszych inwestycji, które znalazły się w zaproponowanym przez niego projekcie.

   Dla porównania Burmistrz przedstawił tabelę pokazującą wydatki inwestycyjne miast w ostatnich latach i ich wzrost z poziomu ok. 7-8 mln zł w latach 2014-2015 do planowanych w przyszłym roku 31 mln zł.

   Wśród kluczowych zadań, jakie miasto realizować ma w przyszłym roku Burmistrz zaliczył m.in.: kontynuację budowy cmentarza przy ul. Szczytniańskiej; rewitalizację Parku Miejskiego; remont budynku Miejskiego Ośrodka Kultury oraz modernizację stadionu sportowego przy ul. Piekarskiej.

   W. Paluch wyjaśniał również, że uwzględnienie tak wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji będzie możliwe dzięki zaciągnięciu kredytu w kwocie ok. 15 mln zł.

   Burmistrz odniósł się także do zaproponowanego przez radnych (obniżki przyjęte zostały podczas LVII sesji Rady Miasta Jarosławia) obniżenia podatków od nieruchomości. Przedstawił on wyliczenia, wg których proponowane przez radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości zmniejszenie podatków od budynków zmniejszy wpływy do miejskiej kasy o ponad 2,5 mln zł.

Też jestem za obniżaniem podatków tylko czy dzisiaj na to jest pora? Zmniejszenie podatków to przede wszystkim mniej środków w kasie miasta. Z czegoś będziemy musieli zrezygnować, z wielu potrzebnych inwestycji – podkreślał Burmistrz. Dodając, że to zmiana polityki prorozwojowej na stagnacyjną.

   Zaproponowane przez Burmistrza rozwiązania i podział środków to niejako punkt wyjścia, na podstawie którego powstanie przyszłoroczny budżet. Obecnie nad projektem trwają prace radnych. Na jego temat wypowiedzą się wszystkie komisje Rady, które zapewne zaproponują szereg zmian. Ostateczny kształt budżetu poznamy za kilka tygodni. Uchwałę w tej sprawie przyjąć musi Rada Miasta, która decyduje o rzeczywistym kształcie zaplanowanego budżetu.

Komentarze
Najnowsze na Forum