Dzienny Dom „Senior+” wkrótce gotowy!

Autor: md 01.12.2017 Nr: 48/2017
Już za miesiąc Dzienny Dom „Senior+”, położony przy ul. Dolnoleżajskiej 16 w Jarosławiu, zostanie oddany do użytku.
Już za miesiąc Dzienny Dom „Senior+”, położony przy ul. Dolnoleżajskiej 16 w Jarosławiu, zostanie oddany do użytku.

Ruszył nabór do Dziennego Domu „Senior+”. W budynku położonym przy ul. Dolnoleżajskiej 16 w Jarosławiu swój drugi dom znajdzie 20 osób samotnych i schorowanych powyżej 60 roku życia.

Już za miesiąc nieaktywni zawodowo seniorzy (osoby powyżej 60 roku życia) będą mogli korzystać z Dziennego Domu „Senior+”. To, że taka placówka jest w naszym mieście bardzo potrzebna, pokazują statystyki.

Obecnie w Jarosławiu infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu przez osoby powyżej 60 roku życia jest niewystarczająca. Ponad 1/5 mieszkańców miasta jest w wieku 60+, a odsetek ten systematycznie rośnie. Z badań przeprowadzonych w 2016 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na dom dziennego pobytu, który pozwoli na aktywne spędzanie czasu osób w podeszłym wieku – informuje Iga Kmiecik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jarosławia.

   Dzienny Dom „Senior+” ma zapewnić osobom w podeszłym wieku wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Chodzi m.in. o wsparcie specjalistyczne, rozwój działań samopomocowych, integrację społeczną środowiska oraz zwiększenie ich zaangażowania w życie społeczności lokalnej.

   Placówka zostanie otwarta 29 grudnia. Będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” będzie obejmował w m.in.: usługi socjalne (drugie śniadanie, obiad, kawa, herbata, odpoczynek); zajęcia edukacyjne (biblioteczka, komputer z dostępem do Internetu, TV), kulturalno-oświatowe (wycieczki, spotkania z twórcami ludowymi, autorami książek i artykułów, imprezy okazjonalne związane z tradycją i historią), sportowo-rekreacyjne (spacery, rajdy); kinezyterapię (zajęcia organizowane przez fizjoterapeutę); zajęcia plastyczne; terapię zajęciową (przygotowywanie posiłków, pranie, prasowanie, pielęgnacja roślin i terenu wokół budynku), a także zajęcia aktywizujące społecznie (wolontariat międzypokoleniowy).

   Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+” będą osoby, które spełniają łącznie trzy warunki: są nieaktywne zawodowo, ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław. Oferta adresowana jest do 20 osób. Ich pobyt w placówce będzie częściowo odpłatny.

   Podopieczni przyjmowani będą na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu i wydanej decyzji administracyjnej. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji uczestników mają osoby samotne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, osoby korzystające ze wsparcia z pomocy społecznej w szczególności z usług opiekuńczych oraz osoby o niskim dochodzie.

   Rekrutacja uczestników ubiegających się o skierowanie do Dziennego Domu „Senior+” potrwa do 11 grudnia.

   Szczegółowych informacji na temat naboru oraz Dziennego Domu „Senior+” udziela Grażyna Gwóźdź, telefonicznie pod numerem 16 624 89 22 lub osobiście w pokoju nr 1 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 34.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum