Znaki drogowe do repolonizacji

Autor: md 15.12.2017 Nr: 50/2017 1
Tablice z nazwami miast w językach obcych mają zostać wymienione do 1 stycznia 2022 roku.
Tablice z nazwami miast w językach obcych mają zostać wymienione do 1 stycznia 2022 roku.

Kierowcy jadący nowymi odcinkami autostrady A4 w kierunku przejścia granicznego w Korczowej na drogowskazach widzą napis „L'viv”. Ma się to zmienić, gdyż to miasto ma swój polski odpowiednik.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad zmianą przepisów, dzięki której na znakach drogowych nazwy miast położonych w sąsiednich państwach będą podawane w języku polskim i w języku oryginalnym. Nazwy miast mają być zapisywane w jednym wierszu – w pierwszej kolejności nazwa w języku polskim, a następnie nazwa oryginalna w nawiasie.

Wprowadzenie tej zmiany podyktowane jest zaleceniem Komisji Infrastruktury, która zobowiązała MIB do wprowadzenia polskiej pisowni na znakach drogowych kierujących do miast leżących poza granicami Polski. Będzie to z pewnością duże ułatwienie dla osób, które nie znają pisowni nazw zagranicznych miast w języku państwa, na terenie którego są położone – czytamy w informacji na stronie resortu infrastruktury.

   Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym i ustawy o języku polskim, przewidujący wprowadzenie dwujęzycznych drogowskazów złożył poseł Sylwester Chruszcz z Kukiz’15. W uzasadnieniu powoływał się na preambułę ustawy o języku polskim mówiącą m.in. o tym, że „język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości”, a tę ostatnią należy „chronić w procesie globalizacji”. Przemawiają za tym również względy praktyczne.

   Koszty wymiany tablic będą pokryte z budżetu państwa w ciągu czterech lat od chwili wejścia w życie nowych przepisów. Z uzasadnienia projektu wynika, że 27 mln zł wydane zostanie na wymianę tablic drogowych przy autostradach i drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dotyczyć to będzie około 400 tablic stojących przy trasach, które stanowią jedynie 5 proc. sieci dróg w Polsce. Uśredniając – będzie to więc po około 67 tys. zł za jedną. Zmiany mają zostać przeprowadzone do 1 stycznia 2022 roku i będą wprowadzane stopniowo, aby zarządcy dróg, na których stosowane są te znaki, mieli czas na dostosowanie ich do nowych wymagań.

   Z informacji przekazanych przez Bartosza Wysockiego rzecznika prasowego rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że na odcinku A4 od Węzła Jarosław Zachód (bez węzła) do Korczowa (Granica Państwa) mamy 33 tablice z napisem „L’viv”. Szacunkowo ich wymiana kosztować będzie zatem ponad 2,2 mln zł.

Komentarze
Popularne