Finanse podzielone

Autor: bk 05.01.2018 Nr: 1/2018
Sesja Rady Gminy Laszki odbyła się w czwartek, 28 grudnia.
Sesja Rady Gminy Laszki odbyła się w czwartek, 28 grudnia.

Zrównoważony budżet, w którym największymi inwestycjami będą w tym roku m.in. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach i budowa kolejnego odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tuchla. Tak przedstawia się plan finansowy Gminy Laszki na rok 2018.

Prace nad planem finansowym Gminy Laszki trwały do ostatnich chwil. W dniu, kiedy odbywała się sesja Rady Gminy (czwartek, 28 grudnia 2017 r.) rozstrzygał się także przetarg na jedno z największych zadań inwestycyjnych tego roku. Znając dokładną cenę inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tuchla, wójt Stanisław Gonciarz wraz ze skarbnikiem Gminy Elżbietą Buras-Bawor dokonali ostatnich przesunięć środków w planie budżetu.

   Tuż po dokonaniu korekty budżetem zajęli się radni, którzy po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Stałych Rady, zdecydowali się przyjąć budżet jednogłośnie.

   Ostatecznie budżet Gminy Laszki na 2018 zakłada dochody w wysokości ok. 35,2 mln zł (z czego ok. 7,36 mln zł to dochody majątkowe). Taką samą kwotę zapisano po stronie wydatków, wśród których aż 8,94 mln zł stanowią wydatki majątkowe. Największe z inwestycji dotyczą rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tuchla za 2,83 mln zł oraz kontynuacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Laszkach, która kosztować ma 6,27 mln zł. Z tą inwestycją związane były ostatnie korekty planu finansowego. Przedłużająca się procedura przetargowa (dopiero 3 przetarg pozwolił na wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy) sprawiła, że w roku 2017 nie udało się wykonać wszystkich zaplanowanych prac, przez co konieczne było przeniesienie części środków z roku 2017 na rok 2018.

   Warto podkreślić, iż powyższe inwestycje dofinansowane są w wysokości 85% środków kwalifikowanych z funduszy unijnych (RPO Województwa Podkarpackiego).

   Zgodnie z ostatecznym podziałem środków budżetu Gmina w 2018r. wyda ok. 9,25 mln zł na zadania związane z oświatą i wychowaniem; więcej bo aż ok. 10,78 mln zł pochłonie pomoc społeczna i zadania z grupy rodzina (w tym program 500+). Kolejne 9,1 mln zł to wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Nieco ponad 1 mln zł Gmina wyda na transport i łączność; 3,26 mln zł na administrację publiczną. Gospodarka mieszkaniowa to wydatki rzędu 476 tys. zł; kultura fizyczna ok. 320 tys. zł; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to ok. 210 tys. zł; natomiast bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki na 138 tys. zł.

   W budżecie wyodrębniono także środki funduszu sołeckiego. I tak: sołectwo Bobrówka otrzyma ok. 23,9 tys. zł; Bukowina 14,9 tys. zł; Charytany ok. 20,5 tys. zł; Czerniawka 12,6 tys. zł; Korzenica ok. 24,1 tys. zł; Laszki ok. 36,7 tys. zł; Miękisz Stary 26,7 tys. zł; Miękisz Nowy ok. 31,5 tys. zł; Tuchla ok. 20,1 tys. zł; Wietlin Wieś ok. 36,6 tys. zł; Wietlin Pierwszy ok. 12,4 tys. zł; Wietlin Osada ok. 12,9 tys. zł; Wietlin Trzeci ok. 19,4 tys. zł; a Wysocko ok. 30,5 tys. zł.

Komentarze
Popularne
Komentowane