Budżet w starym roku

Autor: 05.01.2018 Nr: 1/2018 1
Starosta Zbigniew Kiszka podkreślał, że przyszłoroczny budżet jest budżetem stabilizacji i sprzyjającym rozwojowi.
Starosta Zbigniew Kiszka podkreślał, że przyszłoroczny budżet jest budżetem stabilizacji i sprzyjającym rozwojowi.

Rada Powiatu Przeworskiego uchwaliła budżet na 2018 rok jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, 19 grudnia 2017 r. Wcześniej, uchwałę budżetową pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

Planowane dochody budżetu wyniosą 69 milionów 176 tysięcy złotych. Planowane wydatki wyniosą 67 milionów 753 tysiące złotych, w tym wydatki bieżące 59 milionów 283 tysiące złotych, a inwestycyjne 8 milionów 470 tysięcy złotych – co stanowi 12,5% wydatków ogółem. Nadwyżka budżetowa wyniesie 1 milion 423 tysiące złotych. Zadłużenie Powiatu w 2018 r. spadnie do kwoty poniżej 20 milionów złotych.

Budżet 2018 roku to budżet prorozwojowy i budżet stabilizacji – mówi starosta przeworski Zbigniew Kiszka. – Planowana kwota wydatków inwestycyjnych już teraz przekracza 12 procent wszystkich wydatków, a będzie znaczne wyższa, bowiem wszystkie gminy odpowiedziały pozytywnie na nasze propozycje i będą współfinansować zadania w układzie 50 na 50, co pozwoli nam wykonać inwestycje drogowe na kwotę około 3,2 mln zł. Stale spłacamy też nasze długi zaciągnięte w latach wcześniejszych. To daje nam stabilizację i pozwala patrzeć w przyszłość z przekonaniem, że nadal będziemy mogli inwestować.

   W dziale rolnictwo i łowiectwo znalazła się kwota 5,4 mln zł, która w zdecydowanej większości zostanie przeznaczona na scalenie gruntów wsi Chałupki-Gorliczyna Szewnia, Kisielów, Bóbrka Kańczucka, Siedleczka, Rączyna i Urzejowice oraz na zagospodarowanie poscaleniowe. Na 12 wszystkich scalanych miejscowości w województwie podkarpackim, 6 leży w pow. przeworskim. Powiat złożył także wnioski na kolejne miejscowości, bowiem Ministerstwo Rolnictwa przekazało większe środki niż dotychczas.

   Transport i łączność pochłonie 5,6 mln zł – z czego Powiatowy Zarząd Dróg na bieżące utrzymanie ma zaplanowane 2,8 mln zł. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem kolei wąskotorowej wyniosą 368 tys. zł. Działalność usługowa – 7,4 mln zł, w tym na budowę Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej PSIP 6,3 mln zł, przy dofinansowaniu ze środków UE  5,3 mln zł oraz 900 tys. zł z budżetu państwa. Wydatki na oświatę i wychowanie 17,5 mln zł, administracja publiczna 7,5 mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,7 mln zł, ochrona zdrowia 4,2 mln zł, pomoc społeczna 840 tys. zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,9 mln zł, edukacyjna opieka wychowawcza 2 mln zł, rodzina 4,5 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 781 tys. zł. Obsługa długu publicznego kosztować będzie 801 tys. zł.

   Rada Powiatu Przeworskiego opowiedziała się za budżetem jednogłośnie.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum