Powiat wyda 170 mln zł

Autor: bk 05.01.2018 Nr: 1/2018
Radni Rady Powiatu Jarosławskiego przyjęli budżet na 2018 r.
Radni Rady Powiatu Jarosławskiego przyjęli budżet na 2018 r.

Czwartek, 21 grudnia radni Rady Powiatu Jarosławskiego zatwierdzili plan dochodów i wydatków na rozpoczynający się rok 2018. Po stronie wydatkowej budżet opiewa na kwotę blisko 172 mln zł. Jak podkreśla Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski, tak dużego budżetu jeszcze nie było.

Cyklicznie przełom roku to dla samorządów czas planowania budżetów, jakimi dysponować będą w nowym roku i dzielenia dostępnych środków na poszczególne inwestycje i zadania.

   Jako jeden z pierwszych samorządów na naszym terenie sprawami budżetu zajął się Powiat Jarosławski.

   Radni podczas sesji, która odbyła się jeszcze w starym roku, pochylili się nad propozycjami podziału dostępnych środków przedstawionymi przez Zarząd Powiatu.

   Mówiąc o budżecie na 2018 r. Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski podkreślał, że jest to największy budżet, jakim dysponowało Starostwo. Zauważał, że zapewnia on nie tylko stabilne funkcjonowanie oraz realizację wszystkich powierzonych powiatowi zadań. Podkreślał, że w ogólnej kwocie 171,8 mln zł wydatków, aż ok. 38,3 mln zł to wydatki majątkowe związane z inwestycjami, jakie w tym roku powiat planuje wykonać.

   Wśród największych z nich wymienić można m.in.:

kompleksową termomodernizację budynków szkół i placówek oświatowych (11,5 mln), wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (11,3 mln) – współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; kontynuację projektu przebudowy ul. Pawłosiowskiej i drogi przez Pawłosiów do autostrady A4 (4,1 mln) oraz przebudowę drogi Kidałowice – Rokietnica (4,5 mln), które posiada 50% dofinansowanie ze środków rządowych.

   Przed głosowaniem Członkowie Rady Powiatu Jarosławskiego wysłuchali opinii Komisji Stałych Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie były pozytywne. Podobnie, jak ocena radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem zaproponowanego budżetu.

   Plan finansowy powiatu jarosławskiego na rok 2018 zakłada dochody na poziomie 164,7 mln zł (w tym: dochody bieżące 139,2 mln i dochody majątkowe ok. 25,5 mln zł). Po stronie wydatków zapisano kwotę ponad 171,8 mln zł, z czego aż 38,3 mln zł to wydatki majątkowe.

   Wśród największych grup wydatków znalazły się m.in.:

- Oświata i wychowanie ok. 58 mln zł;

- pomoc społeczna i rodzina to łącznie ok. 23,7 mln zł;

- edukacyjna opieka wychowawcza ok. 21,5 mln zł;

- transport i łączność ponad 15,9 mln zł;

- administracja niemal 11 mln zł;

- polityka społeczna ok. 5,68 mln zł (w tym ponad 4,8 mln zł na Powiatowy Urząd Pracy)

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ok. 6,2 mln zł;

- gospodarka mieszkaniowa ok. 2,64 mln zł;

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ok. 1,2 mln zł.

 

Zaplanowany deficyt w wysokości 7,15 mln zł zostanie pokryty poprzez emisję obligacji komunalnych.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum