Nie dla „niewygasów”

Autor: bk 05.01.2018 Nr: 1/2018
Nie dla „niewygasów”

Podobnie jak w roku ubiegłym radni Rady Miasta Jarosławia nie zgodzili się na ustalenie wydatków, które wygasają z upływem 2017 roku. Dotyczyły one inwestycji zaplanowanych, ale nie wykonanych w roku 2017.

Podczas sesji Rady Miasta Jarosławia, która odbyła się w czwartek, 28 grudnia 2017 r. Radni pochylili się nad kilkunastoma projektami uchwał. Większość z nich została przyjęta. Radni wprowadzili m.in. zmiany w budżecie na rok 2017, przeznaczając m.in. środki na podwyżki dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Wyrazili zgodę na zmianę uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław. Zmieniając termin jej wprowadzenia z 1 stycznia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r. i uwzględniając w niej także Miejski Żłobek „Radosny Zakątek”.

   Rada ustanowiła także dwa pomniki przyrody. Są to znajdujące się na terenie Parafii Rzymskokatolicjkiej pod wezwaniem Bożego Ciała lipy drobnolistne: „Hiacynt” i „Łucja”. Przyjęto także aktualizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Jarosław”.

   Radni nie wyrazili natomiast zgody na ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku. Wśród nich znalazły się inwestycje: modernizacja oświetlenia w Alei Kasztanowej na os. Gen. Kazimierza Pułaskiego; budowa oświetleń na ulicach bocznych ul. Pogodnej; skrzyżowaniu ul. Batalionów Chłopskich – Kolaniki; łącznika ul. Drużynieckiej i Pruchnickiej; ul. Przemysłowej; ul. Brama Pełkińska; a także przebudowę ul. Raszyńskiej; utwardzenie terenu przy SP 11 wraz z budową zjazdu z ul. Kraszewskiego oraz modernizację alejki na Starym Cmentarzu. Termin realizacji tych inwestycji określony został na koniec maja 2018 r.

   Łączna suma wydatków, które miały zostać zapisane, jako niewygasające, to ponad 1,34 mln zł.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum