Spokojni o finanse

Autor: bk 05.01.2018 Nr: 1/2018
Głosując nad projektem budżetu wszyscy radni byli zgodni, głosując „za” jego przyjęciem.
Głosując nad projektem budżetu wszyscy radni byli zgodni, głosując „za” jego przyjęciem.

Sesja budżetowa w Gminie Roźwienica przebiegła spokojnie. Radni zaakceptowali przedstawiony przez Wójta projekt budżetu na 2018 r. Gospodarz gminy podkreślał, że dobre wykonanie dochodów, oszczędności i dyscyplina finansowa pozwoliły na zmniejszenie zadłużenia Gminy, a w tegorocznym budżecie znalazły się środki na oczekiwane przez mieszkańców i ważne pod względem strategicznym inwestycje.

Sesja Rady Gminy Roźwienica odbyła się w piątek, 29 grudnia. Podczas niej radni pochylili się nad jednym z najważniejszych dokumentów, który ustala plan finansowy na cały rok pracy.

   Zaprezentowany przez Tomasza Kotlińskiego, wójta Gminy Roźwienica budżet zakłada, że w 2018 r. samorząd uzyska ok. 25,6 mln zł dochodów (25,2 mln zł to dochody bieżące, dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 413 tys. zł).

   Po stronie wydatków władze Gminy zaplanowały kwotę niemal 25,1 mln zł. Z czego ok. 1,2 mln zł przeznaczone zostanie na wydatki majątkowe, czyli inwestycje.

   Głównymi grupami zadań, na które Gmina wyda najwięcej są:

- pomoc społeczna i rodzina (w tym świadczenie 500+) ok. 9,4 mln zł;

- oświata i wychowanie pochłonie ponad 9,1 mln zł;

- administracja publiczna ok. 2,25 mln zł;

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska ok. 1,5 mln zł;

- transport i łączność ok. 534 tys. zł;

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego niemal 90 tys. zł;

- kultura fizyczna ponad 150 tys. zł.

 

Blisko 305 tys. zł przeznaczono na fundusz sołecki, z którego miejscowość Bystrowice otrzyma ok. 26 tys. zł; Cząstkowice ok. 24,3 tys. zł; Chorzów ok. 17,3 tys. zł; Czudowice ok. 16 tys. zł; Mokra ok. 17,2 tys. zł; Roźwienica ok. 33,5 tys. zł; Rudołowice ok. 36,6 tys. zł; Tyniowice ok. 25,4 tys. zł; Węgierka ok. 36,6 tys. zł; Więckowice ok. 15,1 tys. zł; Wola Roźwienicka ok. 26,8 tys. zł; a Wola Węgierska ok. 29,7 tys. zł.

 

Mówiąc o budżecie Wójt podkreślał, że jest to dobry i realny do wykonania plan budżetowy, który pozwala sukcesywnie zmniejszać zadłużenie Gminy i wykonywać oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Podkreślał, że wśród zadań, które znajdą finansowanie w tym roku będzie szereg inwestycji drogowych, zarówno na drogach gminnych, jak i przy współpracy z powiatem. Gmina stara się także ciągle rozbudowywać sieć wodno-kanalizacyjną, tak aby nadążała ona za osadnictwem na terenie gminy, która zyskuje coraz bardziej podmiejski, atrakcyjny charakter.

Komentarze
Popularne
Komentowane