11 mln zł na inwestycje

Autor: 12.01.2018 Nr: 2/2018
11 mln zł na inwestycje

Tuż przed  świętami, 20 grudnia, odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Tryńcza, podczas której uchwalono budżet na 2018 rok.  

Jednogłośną decyzją radnych przyjęto tegoroczny budżet gminy Tryńcza. Dochody gminy w roku 2018 zaplanowano na kwotę 40 mln zł, a wydatki 40,4 mln zł, z czego na inwestycje gmina przeznaczy 11,1 mln zł.

Planowany budżet można śmiało nazwać inwestycyjnym – przedstawia Jolanta Flak, skarbnik w Urzędzie Gminy Tryńcza. Same zadania planowane do realizacji w każdej miejscowości to kwota prawie 270 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego, rozdysponowanego przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich we wrześniu. Kosztem blisko 300 tys. zł zostaną wybudowane i zmodernizowane drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Kolejne 1,3 mln zł zostanie przeznaczone na poprawę stanu dróg gminnych. Ponad 1,7 mln zł zarezerwowano w budżecie na budowę ścieżki rowerowej i chodnika w ramach porozumienia z Województwem Podkarpackim.

   Zaplanowano również I etap rozbudowy szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej na kwotę 500 tys. zł. Ponad 840 tys. zł kosztować będą inwestycje wodno-kanalizacyjne. 1,1 mln zł pociągnie za sobą budowa oświetlenia drogowego. Zaplanowano również 650 tys. zł tytułem modernizacji czterech stadionów sportowych w miejscowościach Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła i Tryńcza. Bez remontu i rozbudowy nie pozostaną także obiekty komunalne na które planuje się wydać nieco ponad  2 mln zł.

   Druga część świątecznej sesji odbyła się w WDK w Gniewczynie Trynieckiej z udziałem zaproszonych gości, gdzie przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wielgos dokonał podsumowania działalności samorządowej za 2017 r. omawiając zrealizowane inwestycje. W części artystycznej wystąpili „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej. Uroczysta sesja zakończyła się wspólnym opłatkiem oraz poczęstunkiem przygotowanym przez miejscowe KGW. 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum