Budżet w starym roku

Autor: bk 12.01.2018 Nr: 2/2018
Budżet w starym roku
Fot. ug

Radni Gminy Chłopice zdecydowali, na co przeznaczyć środki dostępne w budżecie. Zaakceptowali oni propozycje budżetu na 2018 r. przygotowaną przez Wójta i pracowników Urzędu Gminy. W tym roku Gmina wyda blisko 21 mln zł.

Rada Gminy Chłopice zebrała się w czwartek, 28 grudnia 2017 r. była to już XXXII sesja w tej kadencji. Podczas obrad radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii oraz Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Chłopice na 2018 r.

   Rozpoczynając procedurę przyjęcia budżetu radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która sprawdza prawidłowość przedstawionych dokumentów i podziału środków. Swoje zdanie na temat tegorocznego budżetu wyraziły także komisje stałe rady, które zaopiniowały budżet pozytywnie.

   W dalszej części Rada Gminy przyjęła zarówno wieloletnią prognozę finansową, jak i budżet Gminy na 2018 r.

   Tegoroczny budżet zakłada dochody na poziomie 20,6 mln zł, z czego 355 tys. zł to dochody majątkowe. Resztę stanowią dochody bieżące Gminy. Po stronie wydatków budżetu zapisano kwotę niemal 21 mln zł, z czego ok. 18,8 mln zł to wydatki bieżące, a blisko 2,2 mln zł to wydatki majątkowe, czyli inwestycje.

   Wśród największych grup wydatków znalazły się m.in.: Pomoc społeczna i rodzina (łącznie) 6,65 mln zł; oświata i wychowanie 6,55 mln zł; administracja publiczna blisko 2 mln zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ok. 1,84 mln zł; Transport i łączność 1,35 mln zł. Niemal 495 tys. zł Gmina przeznaczy w tym roku na kulturę fizyczną; blisko 300 tys. zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego; nieco ponad 115 tys. zł natomiast na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

   Wśród wydatków Gminy znalazły się te związane z funduszem sołeckim, z którego miejscowość Łowce otrzyma ok. 34 tys. zł; Lutków ok. 15,9 tys. zł; Zamiechów ok. 26,2 tys. zł; Boratyn; Dobkowice; Jankowie oraz Chłopice po ok. 34 tys. zł.

   Jak podkreśla Andrzej Czyż, wójt Gminy Chłopice w tegorocznym budżecie znalazło się kilka kluczowych inwestycji, ważnych dla mieszkańców poszczególnych miejscowości. Wiele z nich dotyczy dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych. Gmina udzieli m.in. 775 tys. zł pomocy Powiatowi Jarosławskiemu na inwestycje na drogach powiatowych, z czego 500 tys. zł przeznaczone zostanie na przebudowę drogi powiatowej nr 1770R Kidałowice-Rokietnica. Kolejne środki przeznaczono także na budowę kaplicy cmentarnej w Boratynie czy rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Komentarze
Popularne