Budżet w starym roku

Autor: bk 12.01.2018 Nr: 2/2018

Podobnie, jak wiele innych gmin z naszego powiatu również Gmina Wiejska Jarosław ma już uchwalony budżet. Radni zdecydowali o podziale środków finansowych podczas sesji, która odbyła się w czwartek, 28 grudnia 2018 r. Jednogłośnie przyjmując zaproponowany przez Wójta budżet.

W tym roku w Gminie Jarosław zaplanowano wydatki na poziomie 55,6 mln zł. W tym ok. 14,7 mln zł to wydatki inwestycyjne, które przeznaczone zostaną m.in. na budowę dróg i chodników (ok. 2,1 mln zł); budowę świetlicy wiejskiej w Wólce Pełkińskiej (1,5 mln zł); budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Surochowie (ok. 2,4 mln zł), a także przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kostkowie (ok. 3,6 mln zł).

   Dochody gminy określono na kwotę ok. 51,5 mln zł (w tym ok. 4,1 mln zł to dochody majątkowe, a ok. 47,4 mln zł stanowią dochody bieżące). Tegoroczny deficyt wyniesie więc ok. 4,1 mln zł i w większości pokryty zostanie z wolnych środków pozostających na koncie Gminy. Jedynie 1,4 mln zł pokryte zostanie z zaciągniętych pożyczek.

   Wśród głównych grup wydatków budżetu znalazły się: pomoc społeczna i zadania z działu "rodzina" łącznie ok. 17,3 mln zł; oświata i wychowanie ok. 16,7 mln zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska ok. 7,86 mln zł; administracja ok. 3,68 mln zł; gospodarka mieszkaniowa ok. 3,64 mln zł; transport i łączność ok. 2,6 mln zł; kultura fizyczna ok. 1,8 mln zł; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 tys. zł, a także bezpieczeńśtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nieco ponad 160 tys. zł.

   Ponad 360 tys. zł przeznaczono także na fundusze poszczególnych sołectw: Leżachów Osada otrzyma ok. 10,8 tys. zł; Zgoda ok. 14 tys. zł; Sobiecin ok. 21,7 tys. zł; Kostków ok. 22,7 tys. zł; Koniaczów ok. 29,8 tys. zł; Wola Buchowska ok. 32,4 tys. zł; Surochów; Morawsko; Makowisko; Wólka Pełkińska; Tuczempy; Pełkinie i Munina po ok. 33,1 tys. zł.

   Wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz podkreśla, że budżet na rok 2018 zawiera dużą ilość ważnych dla mieszkańców inwestycji. Pozwalał on będzie na kontynuowanie dynamicznego i równomiernego rozwoju gminy.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum