Żyją zdrowo na sportowo

Autor: 12.01.2018 Nr: 2/2018
Od lewej: Julia Olbrycht, Anna Flak i Oliwia Bartman zajęły kolejno I, II i III m-ce w kat. szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Od lewej: Julia Olbrycht, Anna Flak i Oliwia Bartman zajęły kolejno I, II i III m-ce w kat. szkół podstawowych i gimnazjalnych.

15 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku odbył się etap rejonowy XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża organizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku przy współpracy z SP ZOZ w Przeworsku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku.

W etapie rejonowym z terenu pow. przeworskiego wzięło udział 10 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy zajęli pierwsze miejsca na etapie szkolnym Olimpiady. Oprócz testu wiedzy, dodatkowo podczas etapu rejonowego odbyła się prezentacja przez uczestników projektu społecznego promującego aktywny styl życia (wydarzenia sportowego), którego realizacja jest warunkiem przystąpienia do testu wiedzy. Choć projekt nie jest punktowany, to z uwagi na włożony duży wkład w przygotowanie wyróżniono jeden z najlepszych, przygotowany przez Agnieszkę Kocur ze Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach.

   Ostatecznie, w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych, I m-ce zdobyła Julia Olbrycht z SP w Gaci, II m-ce Anna Flak z SP w Tryńczy, III m-ce Oliwia Bartman z SP w Dębowie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I m-ce zdobyła Aleksandra Rygiel z ZSOiZ w Przeworsku, II m-ce Aleksandra Chmura z ZS w Kańczudze i III m-ce Natalia Siutyła z ZS w Sieniawie.

Julia i Aleksandra, które zdobyły I miejsca w obu kategoriach, zostały zakwalifikowane do etapu okręgowego, który odbędzie się 15 marca 2018 r.

Komentarze
Popularne
Komentowane