Rekordowo wysoki budżet

Autor: bk 12.01.2018 Nr: 2/2018
Rekordowo wysoki budżet
Fot. um

Radni Rady Miejskiej w Pruchniku spotkali się w czwartek, 28 grudnia 2017 r. podczas XXXV sesji, aby m.in. ustalić plan dochodów i wydatków gminy na 2018 r. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Burmistrza budżet. Ustalając, że sięgnie on w tym roku 60 mln zł. Imponująca jest także kwota, jaką gmina wyda w tym roku na inwestycje, to aż 22,5 mln zł.

Przed władzami Pruchnika rok wytężonej pracy z wieloma inwestycjami. Największą z nich będzie zadanie związane z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Ogólnie w tym roku gmina wyda na inwestycje ponad 22,5 mln zł, a całkowity budżet po stronie wydatków sięgnie 60 mln zł.

   Po stronie dochodów zapisano kwotę ok. 51,3 mln zł (ok. 41,9 mln zł to dochody bieżące, blisko 9,4 mln zł to natomiast dochody majątkowe). Deficyt w kwocie niemal 8,9 mln zł pokryty będzie z zaciągniętej na 10 lat pożyczki. Zabieg taki umożliwi gminie skorzystanie z przyznanego jej wielomilionowego dofinansowania na rozbudowę oczyszczalni scieków.

   Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła podczas sesji podkreślał, że budżet na 2018 r. będzie znacznie wyższy niż budżety lat poprzednich. Wszystko to ze względu na bardzo wysoką kwotę inwestycji.

   W obecnym roku gmina wyda niemal 20,9 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska; ponad 15,4 mln zł pochłonie pomoc społeczna i zadania z działu "rodzina"; ok. 13,1 mln zł to wydatki na oświatę i wychowanie; administracja publiczna to ok. 3,4 mln zł; 2,6 mln zł to wydatki na transport i łączność; ponad 800 tys. zł gmina wyda na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego; blisko 640 tys. zł przeznaczone zostanie na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową; natomiast blisko 300 tys. zł na kulturę fizyczną.

   W budżecie Gminy zaplanowano także fundusz sołecki, z którego sołectwo Hawłowice otrzyma ok. 26,5 tys. zł; Jodłówka ok. 39,5 tys. zł; Jodłówka-Parcelacja ok. 23 tys. zł; Kramarzówka ok. 39,5 tys. zł; Rozbórz Długi ok. 39,5 tys. zł; Rozbórz Okrągły ok. 25,5 tys. zł; Rzeplin ok. 23,5 tys. zł; natomiast Świebodna ok. 27 tys. zł.

   Mówiąc o budżecie Burmistrz podkreślał, że najważniejszymi inwestycjami (poza rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej) będzie m.in. rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach, kontynuacja budowy sali gimnastycznej oraz przebudowy cerkwi w Kramarzówce. Zapowiedział także dalsze prace zabezpieczające pozostałości zamku w Pruchniku (dawniej Węgierce).

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum