Ośmiu radnych za budżetem

Autor: bk 26.01.2018 Nr: 4/2018

Podczas obrad Rady Gminy Wiązownica, kiedy decydowały się losy budżetu na 2018 r. było 12 radnych. Trzech z nich nie zdecydowało się poprzeć projektu planu finansowego przedstawionego przez Wójta. Jeden wstrzymał się od głosu, jednak pozytywne głosy 8 przedstawicieli Rady wystarczyły, aby bezwzględną większością głosów przyjąć budżet.

Sesja Rady Gminy miała miejsce w czwartek, 28 grudnia 2017 r. Radni decydowali czy przyjąć budżet zaproponowany przez Mariana Ryznara, wójta Gminy Wiązownica. Oczywiście temat podziału środków finansowych, jakimi Gmina dysponowała będzie w aktualnym roku, wzbudzał ożywioną dyskusję. Wójt podkreślał, że przygotowując budżet udało się znaleźć dobrą równowagę między niskimi obciążeniami dla mieszkańców, a uzyskaniem dochodów Gminy pozwalających na realizację kluczowych inwestycji i zadań.

   Przed głosowaniem radni poznali opinie Komisji Stałych Rady, wszystkie one były pozytywne, podobnie jak opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która czuwa nad poprawnością dokumentów finansowych gmin.

   Ośmioosobowa większość radnych zdecydowała, że w bieżącym roku Gmina Wiązownica wyda niemal 50 mln zł. W tym ok. 41,74 mln zł to wydatki bieżące, a ok. 8,23 mln zł to wydatki majątkowe. Po stronie dochodowej zapisano ok. 49,1 mln zł, co oznacza, że budżet Gminy zamknie się deficytem w wysokości nieco ponad 890 tys. zł.

   Najwięcej środków, bo ponad 16,45 mln zł Gmina wyda na pomoc społeczną i zadania z działu Rodzina (w tym świadczenia 500+). Kolejne 15,3 mln zł to wydatki na oświatę i wychowanie. Blisko 6,2 mln zł pochłoną zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Ponad 3,9 mln zł z tej kwoty zarezerwowana jest na zadanie budowy kanalizacji w miejscowości Nielepkowice. Inwestycja ta dofinansowana ma zostać środkami unijnymi w ramach PROW. Wydatki na administrację publiczną wyniosą ok. 4,5 mln zł. Niemal 2 mln zł Gmina wyda na gospodarkę mieszkaniową, w tym na kolejną dużą inwestycję, jaką będzie budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Radawie (800 tys. zł). Transport i łączność to wydatki na kwotę ok. 1,77 mln zł. Tutaj największą inwestycją ma być, kosztująca 770 tys. zł, przebudowa drogi gminnej Manasterz-Radawa-Cetula-Ryszkowa Wola. Milion zł samorząd przeznaczy na kulturę fizyczną, w tym m.in. przebudowę płyty stadionu sportowego w Wiązownicy (250 tys. zł). 755 tys. zł wydane zostanie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, 251 tys. zł na bezpieczeństwo wewnętrzne i ochronę przeciwpożarową.

   Jak co roku Gmina przeznacza także środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego. W tym roku będzie to ok. 342,5 tys. zł. Z czego sołectwo Cetula otrzyma ok. 27 tys. zł; Manasterz ok. 34,8 tys. zł; Mołodycz ok. 29,1 tys. zł; Nielepkowice ok. 22,4 tys. zł; Piwoda ok. 36,4 tys. zł; Radawa ok. 23,1 tys. zł; Ryszkowa Wola ok. 35,6 tys. zł; Surmaczówka ok. 14,1 tys. zł; Szówsko ok. 36,4 tys. zł; Wiązownica ok. 36,4 tys. zł; Wólka Zapałowska ok. 11 tys. zł; a Zapałów ok. 36,4 tys. zł.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane