Gminny Opłatek

Autor: 02.02.2018 Nr: 5/2018
Występ chóru „Soli Deo”.
Występ chóru „Soli Deo”.

13 stycznia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennowie odbyło się Gminne Spotkanie Opłatkowe.

Zaproszonych gości powitała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Siennowie Dorota Sosnowska. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tomasz Bury, starosta przeworski Zbigniew Kiszka, wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, przewodniczący Rady Gminy Zarzecze Mariusz Pieniążek, sekretarz UG Zarzecze Tadeusz Kiełbowicz, przedstawicielka Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przeworsku Barbara Wolańczyk, licznie przybyłe panie, reprezentujące KGW z terenu Gminy Zarzecze wraz z przewodniczącą Gminnej i Powiatowej Rady KGW Zofią Kalamarz.

   Przewodnicząca lokalnego KGW jako jedna z gospodyń spotkania w swoim wystąpieniu wspominała niedawno przeżywany wieczór wigilijny. Zachęcała, aby spotkanie opłatkowe przeżyć na wzór tego wieczoru w serdecznej atmosferze. Po złożeniu życzeń noworocznych wszystkim obecnym, proboszcz parafii w Siennowie ks. Leszek Gruszecki odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki.

   Do składanych życzeń dołączyli zaproszeni goście, dziękując za współpracę członkiniom kół gospodyń wiejskich z terenu gminy. Na zakończenie części oficjalnej zebrani mieli okazję wsłuchać koncertu kolęd w wykonaniu chóru parafialnego „Soli  Deo”.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane