Strażackie podsumowania

Autor: 09.02.2018 Nr: 6/2018
Odznaczenia dla wyróżniających się strażaków.
Odznaczenia dla wyróżniających się strażaków.

27 stycznia w Gaci odbyło się coroczne, Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej tamtejszej jednostki. Był to czas na podsumowanie zakończonego roku 2017 oraz przedstawienie planów na bieżący rok.

Zebrane druhny i druhów oraz zaproszonych gości powitał prezes OSP Gać dh Paweł Wajhajmer, natomiast obradom przewodniczył wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Przewodniczący Rady Gminy Lesław Stańko.

   OSP Gać zrzesza 87 członków i 12 honorowych oraz 2 drużyny młodzieżowe chłopców i dziewcząt. Jak poinformował dh P. Wajhajmer, jednostka  w roku sprawozdawczym wyjeżdżała 31 razy w tym 20 razy na terenie gminy do 3 pożarów i 17 miejscowych zagrożeń oraz na wezwanie PSP. Dla jednostki był to kolejny rok sukcesów w zawodach sportowo-pożarniczych oraz bogaty w wydarzenia społeczne i kulturalne, w których strażacy brali czynny udział. To także wyjątkowy rok dla działającej przy OSP orkiestry dętej i tu sprawozdanie złożył wiceprezes bryg. Dariusz Homa. Z kolei prezes Honorowych Dawców Krwi „Serce sercu” przy OSP Gać dh Zbigniew Sas, podsumował działalność tegoż klubu.

   Zebranie było wyjątkową okazją do odznaczenia wyróżniających się strażaków. Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Piotr Dubiel, Tomasz Huc i Mariusz Szpytma. Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali: dh Ewa Cieśla i dh Bartosz Pacuła. Odznaczenia zasłużonym wręczyli: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wiesław Kubicki, komendant powiatowy PSP w Przeworsku st. bryg. Janusz Flak, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przeworsku dh Paweł Wajhajmer i prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wójt gminy Gać dh Grażyna Pieniążek.

   Na zakończenie obrad Zarząd OSP otrzymał jednogłośne absolutorium. Ostatnie chwile spotkania umilił występ orkiestry.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze