Spotkanie Rady Biznesu

Autor: ek 09.02.2018 Nr: 6/2018
Spotkanie Rady Biznesu
Fot. org.

W dniu 25 stycznia w Sali Senackiej PWSTE w Jarosławiu miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie Rady Biznesu funkcjonującej przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu.

– Od początku działalności intencją organizatorów jest, aby Rada Biznesu była otwartym forum dla realizacji wielu interesujących projektów o zasięgu lokalnym i regionalnym, dobrze służących interesom miasta i regionu oraz całej Społeczności Akademickiej – mówi Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.

   Ze strony Uczelni w spotkaniu uczestniczyli dr inż. Ryszard Pukała, Prorektor ds. Studenckich, który reprezentował JM Rektora Krzysztofa Rejmana, jak również prof. nadzw. dr hab. Roman Fedan, były Rektor Uczelni. Obecna była także pełniąca funkcję Sekretarza, dr inż. Lucyna Szczygieł.

   Zaproszonych gości powitał dr Andrzej Olak, Przewodniczący Zarządu Rady Biznesu, który przedstawił główne jej założenia. Poza podsumowaniem działalności 2017 roku, omówiona została także V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych”.

   Rada Biznesu jest ciałem opiniodawczym i doradczym. Składa się z przedstawicieli przedsiębiorców i instytucji finansowych, organów administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników PWSTE w Jarosławiu, przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i organizacji pozarządowych. Realizuje zadania w zakresie udziału w procesie tworzenia i opiniowania celów i efektów kształcenia w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, jak również ewaluacji i doskonalenia programów kształcenia w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy bądź podniesienia jakości kształcenia.

– Współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców otwiera przed pracodawcami możliwość decydowania o kierunkach kształcenia studentów – podsumowuje M. Bojarska.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane