Radny nie straci mandatu

Autor: 09.02.2018 Nr: 6/2018
Radni większością głosów przyjęli stanowisko w sprawie dotyczącej radnego K. Wiśniowskiego. Odczytał je Marek Janisz.
Radni większością głosów przyjęli stanowisko w sprawie dotyczącej radnego K. Wiśniowskiego. Odczytał je Marek Janisz.

Podczas sesji Rady Miasta Przeworska 30 stycznia, radni przyjęli stanowisko w sprawie dotyczącej radnego Krzysztofa Wiśniowskiego, w którego oświadczeniu majątkowym Przewodniczący Rady Miasta doszukał się naruszenia zakazu określonego w art. 24d ustawy o samorządzie gminnym. Radny mimo naruszenia prawa, nadal będzie pełnił swoją funkcję.

Jednym z punktów ostatniej sesji nadzwyczajnej było rozpatrzenie okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia prawa przez radnego Krzysztofa Wiśniowskiego, który w ocenie analizującego oświadczenia majątkowe Tomasza Kojdra, dopuścił się naruszenia prawa, albowiem wykazał w oświadczeniu majątkowym za 2016 rok dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowie o dzieło w będącej jednostką miejską Szkole Podstawowej nr 3, w kwocie 800 zł (radny wykonał w szkole usługę elektryczną polegającą na usunięciu awarii). Pracy tej, jako radny Rady Miasta nie mógł wykonać, bowiem ograniczają go zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Mimo zaciętej dyskusji radni nie wypracowali ostatecznego stanowiska w tej sprawie. Temat powrócił na ostatniej sesji, 30 stycznia.

   T. Kojder w nawiązaniu do opinii prawnej, która wskazuje, że jednak doszło – nawet jeśli incydentalnego – naruszenia prawa, przygotował uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Natomiast klub Razem dla Przeworska przygotował w tej sprawie stanowisko Rady Miasta Przeworska w sprawie ewentualnego naruszenia prawa przez radnego. Uchwała większością głosów nie została wprowadzona do porządku obrad, natomiast stanowisko owszem. Jego treść przedstawił wiceprzewodniczący Marek Janisz.

Nie sposób dopatrzeć się ze strony radnego Krzysztofa Wiśniowskiego na dzień podpisania umowy z dyrektorem SP 3 w Przeworsku działań naruszających przepis art. 24d, 24f ustawy o samorządzie (...) Mając na uwadze incydentalność tego zdarzenia, jego specyfikę oraz brak ciągłości w jego organizowaniu, Rada Miasta Przeworska stwierdza, iż w warunkach konkretnej sprawy nie zaszły okoliczności skutkujące koniecznością wygaszenia mandatu radnego – odczytał Wiceprzewodniczący.

   Oświadczenie zostało przyjęte 7 głosami za i 6 przeciwnymi. Na koniec radny K. Wiśniowski przeprosił również T. Kojdra za słowa – prawdopodobnie wypowiedziane w odwecie za wykazanie nieprawidłowości – jakoby ten korzystał ze środków finansowych i lokalowych gminy jako prezes Klubu Szachowego Gambit Przeworsk. Przewodniczący z miejsca na poprzedniej sesji wyjaśniał swoją rolę w klubie oraz wskazał na fakt, że nigdy nie zarobił w nim żadnych pieniędzy, a porównanie to uznał za bezpodstawne i godzące w jego dobre imię. Przeprosiny jednakże przyjął.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane