Gmina wyda 21 mln zł

Autor: bk 09.02.2018 Nr: 6/2018

W piątek, 26 stycznia radni Gminy Rokietnica pochylili się nad projektem budżetu przygotowanym przez Bożenę Gmyrek, wójta Gminy. Wszyscy członkowie Rady Gminy zagłosowali za przyjęciem budżetu na 2018 r. ustalając zarówno dochody, jak i wydatki budżetu na kwotę niemal 21 mln zł.

Przełom roku to dla samorządów okres przygotowywania i uchwalania budżetów, czyli dokumentów, w których ustalone zostają planowane dochody i wydatki, jakie Gmina poniesie w przeciągu nowego roku. Wiele samorządów przyjęło budżety na 2018 r. jeszcze w grudniu roku poprzedniego. Niektóre z ustaleniem planu finansowego czekały do stycznia. W naszym powiecie dwoma samorządami, które najdłużej pracowały nad budżetami była Gmina Miejska Jarosław (sesja budżetowa odbyła się tu 25 stycznia 2018 r.) oraz Gmina Rokietnica, jeden z najmniejszych samorządów na naszym terenie. Warto podkreślić, iż ustawa o finansach publicznych pozwala na uchwalenie budżetu do 31 stycznia roku, na który budżet jest uchwalany (art. 239. mówi: „Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie

uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego”).

   Podczas sesji, która odbyła się w piątek, 26 stycznia wszyscy obecni radni opowiedzieli się za przyjęciem budżetu Gminy Rokietnica na rok 2018. Ustalili oni dochody Gminy na poziomie ok. 20,8 mln zł. Tą samą kwotę zapisano na wydatki gminne, z czego niemal 5 mln zł, przeznaczono na wydatki majątkowe, czyli inwestycje.

   Wśród największych grup wydatków znalazły się m.in.: pomoc społeczna i zadania z działu „rodzina” (w tym świadczenia „500+”), na co Gmina wyda łącznie ok. 5,88 mln zł; oświata i wychowanie ok. 5,2 mln zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki na ok. 4,84 mln zł. Blisko 2,17 mln zł Gmina wyda na administrację; ok. 1 mln zł na transport i łączności; ok. 210 tys. zł na gospodarkę mieszkaniową; nieco ponad 150 tys. zł na kulturę fizyczną, a także po niecałe 110 tys. zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

   Gmina przeznaczyła także środki (ok. 165 tys. zł) na inwestycje w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Sołectwo Rokietnica otrzyma z tej puli ok. 36,7 tys. zł; Rokietnica Wola ok. 36,7 tys. zł; Tuligłowy ok. 34,5 tys. zł; Tapin ok. 24,5 tys. zł; natomiast Czelatyce ok. 32,9 tys. zł.

Środki te wykorzystane zostaną na zadania wybrane przez mieszkańców poszczególnych sołectw podczas zebrań wiejskich.

   Wykonaniem budżetu Gminy zajmie się Urząd Gminy Rokietnica, kierowany przez wójta - Bożenę Gmyrek.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane