Roczna odprawa

Autor: 09.02.2018 Nr: 6/2018

2 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku odbyła się roczna odprawa przeworskich policjantów z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie – insp. Tadeusza Szymanka, Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku inspektora Marka Mendonia wraz z kadrą kierowniczą, przedstawicieli władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Celem spotkania było podsumowanie pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku w roku 2017. Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku insp. Marek Mendoń, który przywitał zaproszonych gości, a następnie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przeworskiego w 2017 r. Szef przeworskich policjantów podziękował przybyłym gościom za dotychczasową współpracę oraz wszelkiego rodzaju wsparcie. Następnie zabrali głos zaproszeni goście, którzy podkreślili bardzo dobrą współpracę z kierownictwem komendy, jednocześnie wskazując na znaczenie codziennej służby wszystkich funkcjonariuszy. Głos w dyskusji zabrali m.in.: zastępca Prokuratora Rejonowego w Przeworsku Aleksandra Szozda-Smyk, starosta przeworski Zbigniew Kiszka, wójt gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, a także wójt gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, który zwrócił uwagę na realną potrzebę przywrócenia Posterunku Policji w Tryńczy.

   Na koniec wystąpił zastępca komendanta wojewódzkiego insp. Tadeusz Szymanek, który odniósł się do zagadnień omawianych w trakcie odprawy, a także omówił wyniki pracy KPP na tle województwa. Nakreślił również kierunki działania na bieżący rok.

Komentarze
Popularne
Komentowane