Liderzy zmian

Autor: 09.02.2018 Nr: 6/2018
Liderzy zmian
Fot. UG

26 stycznia w Wiejskim Domu Kultury w Rozborzu odbyła się I Gminna Gala „Liderzy zmian społecznych”, której celem było uhonorowanie wielu organizacji społecznych i indywidualnych osób, zaangażowanych w kształtowanie polityki społecznej Gminy Przeworsk w 2017 roku.

Na gali pojawili się przedstawiciele samorządu, lokalni liderzy organizacji pozarządowych, społecznicy oraz organizacje i instytucje zewnętrzne wspierające Gminę.

Zebranych powitał wójt gminy Daniel Krawiec, podkreślając rangę wydarzenia i wartość działań jakie podejmują zebrani dla dobra społeczności lokalnej. W programie Gali zaprezentowano potencjał społeczny i instytucjonalny Gminy Przeworsk oraz obszar podejmowanych działań ze szczególnym ukierunkowaniem na pozyskiwane przez te podmioty fundusze zewnętrzne. Statuetkę Lider Zmian Społecznych za największą liczbę realizowanych w ubiegłym roku zadań publicznych, ogrom życzliwości i zaangażowania otrzymał proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu ks. dr Jan Gołąb. Drugą nagrodzoną osobą była Sabina Południak, inicjatorka i autorka wielu projektów społecznych realizowanych w 2017 r.

Komentarze
Popularne
Komentowane