Kto najwięcej inwestuje, a kto ma najdroższą administrację?

Autor: bk 09.02.2018 Nr: 6/2018

Przez ostatnie tygodnie na łamach Gazety Jarosławskiej publikowaliśmy dane dotyczące budżetów, jakimi dysponować będą gminy z naszego terenu. Dziś sprawdzamy, które samorządy wydadzą najwięcej na inwestycje, administrację oraz w których budżetach brakuje najwięcej pieniędzy.

Chcąc porównać, jak dużą część budżetu poszczególne Gminy wydadzą na inwestycje, czy administracje najlepiej posłużyć się danymi (procentowymi) ukazującymi jak duża część wydatków przeznaczona została na poszczególny dział. Przedstawiamy dane dotyczące wysokości inwestycji, środków przeznaczonych na funkcjonowanie administracji oraz ogólnego deficytu budżetu poszczególnych samorządów. Oczywiście poszczególne samorządy (powiat, miasto wielkości Jarosławia czy najmniejsze gminy) różnią się charakterystyką oraz ilością zadań do wykonania, co wpływa na podział środków.

   Mające największy procentowy udział inwestycji w budżecie Radymno wydaje na te zadania ok. 13 mln zł, podczas gdy znajdujący się niżej w zestawieniu inwestycji Jarosław czy Powiat Jarosławski wydają na ten cel środki niemal trzykrotnie większe (odpowiednio ok. 34,9 i 38,3 mln zł). Podobnie z wydatkami na administrację. Wydający najwięcej w ujęciu procentowym Pawłosiów przeznaczy na ten cel ok. 4,2 mln zł, podczas gdy mający znacznie niższe (%) wydatki Jarosław na administrację wyda ok. 12,5 mln zł. Podobnie z deficytem, który procentowo największy jest w Pruchniku, jednak pod względem kwoty znacznie przewyższa go deficyt Jarosławia (odpowiednio ok. 8,9 mln zł i ok. 15,7 mln zł).

 

Tabela 1

Wydatki majątkowe (inwestycje)

1.         Miasto Radymno         40,6%

2.         Miasto i Gmina Pruchnik          37,5%

3.         Gmina Wiejska Jarosław          26,4%

4.         Gmina Laszki   25,4%

5.         Gmina Rokietnica         24,0%

6.         Powiat Jarosławski      22,2%

7.         Miasto Jarosław           20,4%

8.         Gmina Wiązownica      16,4%

9.         Gmina Pawłosiów        12,3%

10.       Gmina Radymno          11,5%

11.       Gmina Chłopice           10,5%

12.       Gmina Roźwienica       4,8%

 

Tabela 1 pokazuje procentowy udział wydatków na inwestycje w stosunku do wszystkich wydatków w tegorocznych budżetach poszczególnych Gmin. Podział taki pokazuje, że choć największe kwoty na inwestycje przeznaczą największe samorządy, to wśród liderów inwestowania są nieco mniejsze samorządy. Najwięcej, bo aż ok. 40% całości wydatków na inwestycje przeznaczyły miasta Radymno i Pruchnik. Najmniej na inwestycje wyda w tym roku Gmina Roźwienica. W tym przypadku warto zaznaczyć, że wydatki inwestycyjne gmin – liderów związane są w dużej mierze z inwestycjami w sieć kanalizacyjną, którą Gmina Roźwienica ma wykonaną w zasadzie w 100%. Gminy, które najwięcej inwestują mają także największe deficyty budżetu, część inwestycji sfinansowana będzie z pożyczek. Gmina Roźwienica, jako jedyna może pochwalić się nadwyżką w tegorocznym budżecie. Średnio w naszym powiecie samorządy inwestują ok. 21% budżetu.

 

Tabela 2.

Wydatki na administracje

1.         Miasto i Gmina Pruchnik          5,67%

2.         Powiat Jarosławski      6,4%

3.         Gmina Wiejska Jarosław          6,6%

4.         Miasto Jarosław           7,3%

5.         Miasto Radymno         8,3%

6.         Gmina Roźwienica       8,96%

7.         Gmina Wiązownica      9,0%

8.         Gmina Laszki   9,26%

9.         Gmina Wiejska Radymno        9,36%

10.       Gmina Chłopice           9,5%

11.       Gmina Rokietnica         10,43%

12.       Gmina Pawłosiów        12,9%

 

Tabela 2. Średnie wydatki na funkcjonowanie administracji w tym roku wyniesie ok. 8,6% całości budżetów samorządów. Najmniej, bo nieco poniżej 5,7% wszystkich wydatków, przekaże na funkcjonowanie administracji Pruchnik. Poniżej średniej utrzymują się też wydatki na ten cel w Powiecie Jarosławskim, Gminie Wiejskiej Jarosław, mieście Jarosław oraz mieście Radymno. W większości wyniki te związane są z przeznaczeniem dużych środków na tegoroczne inwestycje, co obniżyło % udziału administracji w całości wydatków.

 

Tabela 3.

Deficyt budżetu

1.         Gmina Roźwienica       + 2,0% (nadwyżka)

2.         Gmina Rokietnica i Gmina Laszki         0%

4.         Gmina Wiązowcnica    1,8%

5.         Gmina Chłopice           1,9%

6.         Gmina Wiejska Radymno        3,1%

7.         Powiat Jarosławski      4,16%

8.         Gmina Pawłosiów        4,29%

9.         Gmina Wiejska Jarosław          7,37%

10.       Miasto Jarosław           9,2%

11.       Miasto Radymno         9,94%

12.       Miasto i Gmina Pruchnik          14,83%

 

Tabela 3 to zestawienie deficytów budżetów względem całości tegorocznych wydatków. Pokazuje ona jak dużo środków pochodziło będzie z kredytów (ewentualnie wolnych środków pozostałych w kasach gmin po poprzednich latach). Największe deficyty zanotowały Gminy, w których ten rok będzie rekordowy pod względem inwestycji. Warto podkreślić, że prowadzący ok. 20 milionową inwestycję w sieć kanalizacyjną Pruchnik, jest jednym z najmniej zadłużonych samorządów, dzięki czemu tegoroczny deficyt nie obciąży niebezpiecznie budżetu Gminy. Gminy Rokietnica i Laszki zrównoważyły swoje budżety planując, że wydadzą tyle samo ile będą miały dochodu. Gmina Roźwienica, jako jedyna zaplanowała, że w tym roku wyda mniej niż będzie miała wpływów do budżetu. Średni deficyt wyniesie ok. 4,55%.

Komentarze
Popularne
Komentowane