Budżet pełen inwestycji

Autor: 09.02.2018 Nr: 6/2018
Rada przyjęła budżet jednogłośnie
Rada przyjęła budżet jednogłośnie
Fot. UG

Rada Gminy Przeworsk podczas ostatniej w 2017 r. sesji, podjęła jednogłośnie uchwałę budżetową Gminy Przeworsk na 2018 r.

Wysokość planowanych dochodów budżetu gminy      to kwota 55,7 mln zł, z tego dochody bieżące 51,8 mln zł, a majątkowe 3,8 mln zł. Wydatki zaś zaplanowano za kwotę 56,1 mln zł i z tego wydatki bieżące w kwocie 48,5 mln zł, a majątkowe (inwestycyjne) 7,5 mln zł.

   Największą część budżetu po stronie wydatków pochłonie pomoc społeczna, na którą – łącznie z działami edukacyjna opieka wychowawcza i rodzina – przeznaczonych zostało 20 mln zł. W 2018 r. na oświatę i wychowanie gmina wyda 18,7 mln zł. Pozostałe wydatki to: administracja publiczna 4,3 mln zł, kultura fizyczna 3,3 mln zł, gospodarka mieszkaniowa 2,7 mln zł, transport i łączność 2,4 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,3 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 798 tys. zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 344 tys. zł.

   Gmina Przeworsk na Fundusz Sołecki przeznaczyła kwotę 339 tys. zł, środki te pozwolą na wykonanie remontów i modernizacji na obiektach i terenach w sołectwach gminy. Wśród wielu inwestycji zaplanowanych na 2018 r. znalazły się m.in.: dobudowa oświetlenia  ulicznego 120 tys. zł, budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Nowosielce, Grzęska, Urzejowice, Mirocin i Rozbórz – 369 tys. zł, modernizacja i remonty dróg gminnych 1,6 mln zł, termomodernizacja budynku WDK Nowosielce – 435 tys. zł, przebudowa WDK w Grzęsce i Ujeznej w ramach projektu MOF Jarosław-Przeworsk 1,5 mln zł, rewitalizacja parku w Urzejowicach 100 tys. zł, budowa szatni dla sportowców w miejscowości Gorliczyna i Urzejowice 841tys. zł, budowa sali gimnastycznej w Świętoniowej i Studzianie – 1,9 mln zł, budowa boiska wielofunkcyjnego w Mirocinie i Chałupkach 435 tys. zł, modernizacja placów zabaw w Nowosielcach i Urzejowicach 141 tys. zł czy modernizacja budynków WDK Świętoniowa, WDK Mirocin oraz budynku biblioteki w Ujeznej 172,5 tys. zł.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum