Podsumowali rok

Autor: ts 09.02.2018 Nr: 6/2018
Podsumowali rok

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Przeworsku wspólnie ze Starostwem Powiatowym było organizatorem spotkania noworocznego z udziałem przewodniczących Ludowych Klubów Sportowych oraz zasłużonych zawodników i działaczy LZS-ów.


 Głównym tematem spotkania, które odbyło się w sali narad Starostwa Powiatowego w Przeworsku było podsumowanie imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiatowe Zrzeszenie LZS jak również udział zawodników Ludowych Klubów Sportowych w imprezach sportowo - rekreacyjnych organizowanych w 2017 roku. Wzięli w nim udział Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie Józef Krzywonos, Sekretarz PZ LZS w Rzeszowie Andrzej Matejski, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tomasz Bury, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Janusz Świt, Sekretarz Powiatu Przeworskiego Mariusz Pieniążek, Wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek, Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Adamówka Edward Jarmuziewicz, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji iPA Region - Przeworsk Andrzej Oleszek, Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gaci Ryszard Wajchajmer, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Stanisław Mrugała, Członek Zarządu GLAPS Gminy Przeworsk Mieczysław Dzieduszyński, Wiceprezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu Jerzy Kowal. Podczas spotkania wręczono pamiątkowe medale oraz statuetki z podziękowaniem za pomoc organizacyjną i finansową Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w przeprowadzeniu imprez sportowo - rekreacyjnych w 2017 r. dla Starosty Przeworskiego Zbigniewa Kiszki, Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Adama Wosia, Wójta Gminy Gać Grażyny Pieniążek, Wójta Gminy Adamówka Edwarda Jarmuziewicza, Wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha. Wręczono

Również dyplomy podziękowania za udział w imprezach sportowych dla klubów z: Majdanu Sieniawskiego, Gaci, Żurawiczek, Sieniawy, Jagiełły, Krzeczowic, Rozborza, Mirocina, Nowosielec, Jawornika Polskiego, Kańczugi i Przeworska. A także dyplom z podziękowaniem za sponsoring dla właściciela firmy „Maaw - Sport" Wojciecha Kiszki. Pamiątkowe medale, statuetki oraz dyplomy wręczali Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Rzeszowie Józef Krzywonos oraz Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Przeworsku Jan Kapusta.

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane