„Co dalej” przeciw wykluczeniu

Autor: bk 16.02.2018 Nr: 7/2018
Fundacja „Co dalej” pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Organizuje warsztaty terapeutyczne, pomoc prawną i psychologiczną, ale także spotkania integracyjne dające osobom potrzebującym możliwość oddechu i nabrania dystansu do codziennych prob
Fundacja „Co dalej” pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Organizuje warsztaty terapeutyczne, pomoc prawną i psychologiczną, ale także spotkania integracyjne dające osobom potrzebującym możliwość oddechu i nabrania dystansu do codziennych prob

Działająca od września 2015 r. jarosławska Fundacja „Co dalej” zajmuje się wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewniając im pomoc prawną, psychologiczną, logopedyczną oraz możliwość wyjścia z dotychczasowych schematów postępowania.

Potrzeby dotyczące pomocy osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym Mariusz Tarnawski, założyciel Fundacji „Co dalej” poznawał przez lata swojej pracy. Jako kurator społeczny osób dorosłych przy Sadzie Rejonowym w Jarosławiu na co dzień spotyka się z osobami, wymagającymi wsparcia.

– Stykając się z ludźmi potrzebującymi wsparcia, postanowiłem stworzyć fundację, która będzie mogła tym osobom zaproponować dodatkową formę pomocy – mówi M. Tarnawski.

   Początkowo działalność fundacji, którą pan Mariusz prowadzi z żoną, w głównej mierze opierała się na udzielaniu porad prawnych i psychologicznych czy organizowaniu warsztatów logopedycznych dla podopiecznych fundacji.

– Pomagamy w wielu rodzajach spraw. Prowadzimy pomoc prawną skierowaną do osób ze środowiska zagrożonego wykluczeniem. Opracowujemy m.in. wnioski o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Tak, aby pomóc w stworzeniu możliwości skorzystania z takiej formy – mówi Prezes fundacji. Dodając, że pomoc jest absolutnie darmowa, jednak w zamian za nią osoby, którym pomaga fundacja, zobowiązały się zachowywać pewne normy jak:

– Mają nie nadużywać alkoholu, nie łamać zasad współżycia społecznego czy podjąć pracę. To wszystko sprzyja ich resocjalizacji i jest znacznie skuteczniejszą formą odbywania kary niż pobyt w zakładzie karnym – zauważa M. Tarnawski.

   Fundacja od 2016 roku starała się także pozyskać środki zewnętrzne na swoje funkcjonowanie. Aplikowała do programu prowadzonego przez Urząd Miasta w Jarosławiu i choć za pierwszym razem nie udało się pozyskać środków, już w 2017 r. Fundacja „Co dalej” rozszerzyła swoją działalność dzięki pozyskaniu miejskiej dotacji.

– Uzyskanie dotacji z Gminy Miejskiej Jarosław było kolejnym etapem, który pozwolił nam na zwiększenie pomocy i wsparcie większej liczby beneficjentów – podkreśla założyciel fundacji. Dodając przy tym, że prowadzenie programu "Organizowanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu z terenu miasta Jarosławia oraz zapewnienie im pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej" pozwoliło nie tylko na zwiększenie ilości zajęć terapeutycznych (psychologicznych, logopedycznych, prawnych oraz zajęć z terapeutą uzależnień). W jego ramach zorganizowano także spotkanie integracyjne dla rodzin w Radawie oraz wyjazd do rzeszowskiej Filharmonii.

– Działania te adresowane były nie tylko do dorosłych, ale także dzieci, młodzieży i osób dotkniętych syndromem DDA  tzw. dorosłych dzieci alkoholików. Czyli do osób, które najbardziej odczuwają przypadłości domowników z problemami – mówi M. Tarnawski.

   Łącznie, w ramach programu, z pomocy fundacji skorzystało blisko 200 osób, które dzięki spotkaniom i wyjazdom miało możliwość znalezienia się w nowych miejscach, nabrania dystansu do otaczających ich problemów. Stanowiące odskocznię, ale i motywację do tego, aby nie powielać niszczących schematów i postarać się o lepsze życie bez wykluczenia społecznego.

   Jak podkreśla pan Mariusz, do prowadzonej przez niego fundacji zgłaszają się i mogą się zgłaszać, osoby potrzebujące pomocy. Podkreśla on, że katalog osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest bardzo duży. Dziś nawet wada wymowy może bowiem stać się przyczyną pewnej formy tego wykluczenia. Wiąże się ona bowiem z brakiem pewności siebie, zanikiem aktywności społecznej, co powoduje wycofanie i może być przyczyną poważniejszych problemów. Jednak podopieczni fundacji to często także osoby doświadczające różnych form przemocy domowej (przemocy psychicznej, fizycznej czy ekonomicznej), czy wspomniane wyżej osoby dotknięte syndromem dorosłych dzieci alkoholików.

   I choć przyznane przez miasto dofinansowanie, za które Fundacja jest  bardzo wdzięczna,  obejmowało działania zrealizowane w ubiegłym roku, obecnie fundacja nadal oferuje pomoc potrzebującym i liczy iz w tym roku również uda się pozyskać dofinansowanie z Urzedu Miasta.

– Nadal prowadzimy porady prawne, psychologiczne czy logopedyczne. Jeśli będzie taka możliwość, postaramy się także o kolejne środki zewnętrzne na kolejny program – podkreśla M. Tarnawski. Przyznaje również, że do tej pory fundacja nie starała się pozyskać środków od przedsiębiorców czy osób prywatnych. Każdy, kto chciałby jednak wesprzeć jej działanie, może zrobić to za pomocą numeru bankowego:

79 9096 0004 2001 0074 3792 0001 (dane do przelewu: Fundacja „Co dalej”; ul. Długosza 48) lub skontaktować sie z fundacją pod numerem tel. 502 478 969.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane