Łącznik odciąży ruch w mieście

Autor: 23.02.2018 Nr: 8/2018
Łącznik odciąży ruch w mieście

Wojewoda Podkarpacki wydał dla Zarządu Województwa Podkarpackiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowy odcinka drogi 835 od węzła A4 do DK 94 w Gwizdaju wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej jest przez wszystkich bardzo oczekiwaną, bowiem stanowi ważny interes społeczny i gospodarczy.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 2,096 km od węzła autostradowego „Przeworsk” autostrady A4 do włączenia do drogi krajowej DK 94 wraz z rozbudową drogi krajowej DK 94 (budowa skrzyżowania typu rondo ) w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK 94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, została wydana 26 stycznia 2018 r.

Po wielu miesiącach oczekiwań zapadła bardzo istotna decyzja co do budowy łącznika autostradowego od zjazdu z autostrady do nowo projektowanego ronda na granicy Gwizdaja i Przeworska. Po uprawomocnieniu się decyzji rozpoczną się długo oczekiwane roboty budowlane – mówi burmistrz Przeworska Leszek Kisiel.

   Budowa łącznika po nowym śladzie połączy istniejącą drogę krajową nr 94 z węzłem autostradowym „Przeworsk”. Przedsięwzięcie poprawi warunki bezpieczeństwa, skróci czas przejazdu samochodów oraz znacznie ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 835. Problem wzmożonego ruchu dało się tutaj zaobserwować w sposób szczególny na ul. Tysiąclecia i Gorliczyńskiej w Przeworsku oraz w Gorliczynie po 20 lipca 2016 r., czyli po otwarciu autostrady A4. Mieszkańcy wielokrotnie w tej sprawie interweniowali w lokalnych samorządach. Nie pozostawia wątpliwości fakt, że budowa i oddanie do użytku łącznika, pozwoli rozładować ruch w tych miejscach, bowiem kierowcy będą mieli alternatywną opcję wjazdu na autostradę, bądź zjazdu. Pozwala to mieć nadzieję, na mniejsze „korki” i udrożnienie ruchu w samym mieście.

   Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 2096 m. Projektowana droga będzie drogą klasy D o przekroju jednojezdniowym, gdzie szerokość jezdni wyniesie 7 m. W ramach inwestycji planowana jest m.in. budowa drogi wojewódzkiej nr 835 po nowym śladzie, budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka, przebudowa przepustów pod drogą wojewódzką i pod dodatkowymi jezdniami, budowa skrzyżowania typu rondo z droga krajową nr 94 (okolice pogodynki na Gwizdaju), budowa skrzyżowania jednopoziomowego z drogą gminną, budowa dodatkowych jezdni, wykonanie odwodnienia, budowa, przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej, budowa zjazdów i urządzeń ochrony środowiska.

   W celu dotrzymania dopuszczalnych norm hałasu zaprojektowane zostały ekrany akustyczne przeźroczyste o dł. 36 m i wysokości 4 m w rejonie rozbudowywanej drogi krajowej 94. Rozbudowa drogi 94 obejmie odcinek 124 metrów i obejmie budowę ronda dwupasmowego z czterema wlotami.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum