Więcej pożarów sadzy w kominie

Autor: ek 02.03.2018 Nr: 9/2018
Więcej pożarów sadzy w kominie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu odnotowała w tym okresie grzewczym wzrost ilości pożarów sadzy w kominie.

Zima w tym roku nas nie oszczędza. Sezon grzewczy trwa na dobre. Strażacy, jak co roku w tym okresie mają pełne ręce roboty. Wszystko przez pożary sadzy w przewodach kominowych, których w tym sezonie zimowym występuje wzmożona ilość.

– Na dzień 23 lutego w obiektach ogrzewanych na paliwo stałe odnotowaliśmy 22 takie zdarzenia – mówi bryg. Zygmunt Jasiłek, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu. – Wielu właścicieli domów jednorodzinnych nie przestrzega obowiązku przeglądu i czyszczenia swoich kominów, nie zważając na to, jak wiele może ich to kosztować – dodaje Z. Jasiłek.

   Zaniedbane kominy mogą być przyczyną wielkich tragedii. Rokrocznie w okresie grzewczym dochodzi do licznych pożarów i podtruć. Niekiedy zdarzają się również przypadki śmiertelne. Mimo tego, kwestie dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są nadal powszechnie lekceważone, szczególnie przez właścicieli domów jednorodzinnych. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że przepisy prawa budowlanego nakładają na właścicieli i zarządców obowiązek przeglądu oraz czyszczenia kominów.

Artykuł 62 ust. 1 prawa budowlanego mówi jasno, że raz w roku należy skontrolować sprawność przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych. Taką kontrolę może przeprowadzić osoba z uprawnieniami mistrza kominiarskiego lub budowlanymi.

Z kolei, jeśli chodzi o czyszczenie kominów, to częstotliwość ich czyszczenia reguluje par. 34 rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym należy czyścić zarówno przewody wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe. Najczęściej, bo cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści się te przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym.

   Pożary sadzy w dużej mierze spowodowane są zaniedbaniami ze strony użytkowników kominów.

– Właściciele domów jednorodzinnych nie zdają sobie też sprawy, że jeżeli wykupili ubezpieczenie i doszło do nieszczęścia np. pożaru, to ubezpieczyciel może nie wypłacić im odszkodowania, jeżeli nie przedstawią mu dokumentów z przeglądów instalacji i z czyszczenia komina – wyjaśnia Z. Jasiłek.  

   Za nieczyszczenie komina nie ma żadnych kar finansowych, choć czasami takie zaniedbanie może kosztować dorobek całego życia. Najcięższą jednak karą jest zatrucie się czadem.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum