Więcej pożarów sadzy w kominie

Autor: ek 02.03.2018 Nr: 9/2018
Więcej pożarów sadzy w kominie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu odnotowała w tym okresie grzewczym wzrost ilości pożarów sadzy w kominie.

Zima w tym roku nas nie oszczędza. Sezon grzewczy trwa na dobre. Strażacy, jak co roku w tym okresie mają pełne ręce roboty. Wszystko przez pożary sadzy w przewodach kominowych, których w tym sezonie zimowym występuje wzmożona ilość.

– Na dzień 23 lutego w obiektach ogrzewanych na paliwo stałe odnotowaliśmy 22 takie zdarzenia – mówi bryg. Zygmunt Jasiłek, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu. – Wielu właścicieli domów jednorodzinnych nie przestrzega obowiązku przeglądu i czyszczenia swoich kominów, nie zważając na to, jak wiele może ich to kosztować – dodaje Z. Jasiłek.

   Zaniedbane kominy mogą być przyczyną wielkich tragedii. Rokrocznie w okresie grzewczym dochodzi do licznych pożarów i podtruć. Niekiedy zdarzają się również przypadki śmiertelne. Mimo tego, kwestie dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są nadal powszechnie lekceważone, szczególnie przez właścicieli domów jednorodzinnych. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że przepisy prawa budowlanego nakładają na właścicieli i zarządców obowiązek przeglądu oraz czyszczenia kominów.

Artykuł 62 ust. 1 prawa budowlanego mówi jasno, że raz w roku należy skontrolować sprawność przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych. Taką kontrolę może przeprowadzić osoba z uprawnieniami mistrza kominiarskiego lub budowlanymi.

Z kolei, jeśli chodzi o czyszczenie kominów, to częstotliwość ich czyszczenia reguluje par. 34 rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym należy czyścić zarówno przewody wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe. Najczęściej, bo cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści się te przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym.

   Pożary sadzy w dużej mierze spowodowane są zaniedbaniami ze strony użytkowników kominów.

– Właściciele domów jednorodzinnych nie zdają sobie też sprawy, że jeżeli wykupili ubezpieczenie i doszło do nieszczęścia np. pożaru, to ubezpieczyciel może nie wypłacić im odszkodowania, jeżeli nie przedstawią mu dokumentów z przeglądów instalacji i z czyszczenia komina – wyjaśnia Z. Jasiłek.  

   Za nieczyszczenie komina nie ma żadnych kar finansowych, choć czasami takie zaniedbanie może kosztować dorobek całego życia. Najcięższą jednak karą jest zatrucie się czadem.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane