Z myślą o polszczyźnie

Autor: 09.03.2018 Nr: 10/2018
Uczestnicy językowych zmagań.
Uczestnicy językowych zmagań.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, 21 lutego w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie odbyła się druga edycja konkursu polonistycznego pod hasłem „Język polski jest ą-ę”.

W konkursie udział wzięło sześć czteroosobowych drużyn, w skład których wchodzili uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy. Uczestników polonistycznych zmagań, ich opiekunów i jurorów powitał dyrektor CKSiR „Sokół” Piotr Majcher.

Do rywalizacji stanęły drużyny „Bystre Chochliki” z Rudki, „FC Wylewa”, „Gryzipiórki” i „Sokoły” z Sieniawy, „Ortografki” z Dobrej oraz „SP Teletubisie” z Czerwonej Woli.

   Zadania konkursowe były zróżnicowane, a młodzi językoznawcy wykazać musieli się m.in. wiedzą z zakresu ortografii i gramatyki, znajomością związków frazeologicznych                       i przysłów oraz umiejętnością skojarzeń. Ostatecznie zwycięzcami zostały „Sokoły” z kl. VI SP w Sieniawie, zaraz za nimi na II m-cu „Gryzipiórki” z kl. VII SP w Sieniawie. Trzecie miejsce na podium przypadło „Ortografkom” z Dobrej.

   Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Alicja Jazienicka, Helena Capłap i Elżbieta Jagusztyn. Nagrody i statuetki zwycięzcom oraz dyplomy i drobne upominki pozostałym uczestnikom wręczył sekretarz UMiG Sieniawa Jerzy Mazur.

Komentarze
Popularne