Tajemnicze krypty i archeologiczne odkrycia

Autor: 16.03.2018 Nr: 11/2018
Zastępca burmistrza Janusz Świt i archeolog Monika Broszko – ze skarbami ukrytymi w kryptach.
Zastępca burmistrza Janusz Świt i archeolog Monika Broszko – ze skarbami ukrytymi w kryptach.

Remontowany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Sieniawie ujawnił w ostatnim czasie wiele tajemnic. Kilka lat temu na ścianach odkryto wiele cennych fresków. Z kolei podczas prac budowlanych prowadzonych w świątyni od kilku miesięcy, pod posadzką ujawniono tajemnicze krypty, a w nich wiele archeologicznych skarbów.

Drewniana świątynia p.w. Św. Jana Chrzciciela po zniszczeniu na skutek najazdów tatarskich została odbudowana w 1629 r. i funkcjonowała w niezmienionym stanie do roku 1747. W tymże roku z uwagi na zły stan techniczny przystąpiono do przebudowy kościoła na obiekt murowany, a 7 lat później dokonana została konsekracja świątyni. W 1778 r. decyzją rządu austriackiego kościół został przemianowany na cerkiew greko-katolicką. W latach 60-tych XX w. urządzono w nim magazyn wapna i nawozów. W latach 70. kościół powrócił pod jurysdykcję Diecezji Rzymsko Katolickiej i po dokonanym remoncie przez sieniawską parafię, służył jako kościół i kaplica pogrzebowa.

 

Remont za 4,5 miliona złotych

Pogarszający się stan techniczny obiektu skłonił samorząd do podjęcia kroków w stronę ratowania go, dlatego przygotowana została dokumentacja techniczna. W 2016 r. Gmina Sieniawa przejęła obiekt w użytkowanie i uzyskała dofinansowanie z programu ochrony zabytków RPO Urzędu Marszałkowskiego w wys. 3 mln zł, przy czym całkowita wartość zadania wynosi 4,6 mln zł. Kapitalny remont rozpoczął się w październiku 2017 r., a zakończenie prac przewidziano w październiku br. Wówczas zostanie dokonana ponowna konsekracja kościoła.

Prace remontowe przebiegają pod bieżącym nadzorem Podkarpackiego Konserwatora Zabytków oraz prof. Edwarda Kosakowskiego z Krakowskiej Konserwacji Zabytków – zaznacza zastępca burmistrza Janusz Świt.

   I wskazuje od razu na zaskakujące odkrycia w trakcie prowadzonych prac renowacyjnych.

Po zerwaniu posadzki ujawnione zostały krypty – przedstawia J. Świt. –  Pod ołtarzem znajdują się dwie krypty połączone korytarzem, które okazały się puste. Natomiast o odkryciu krypty pod kruchtą powiadomiono konserwatora zabytków, który zlecił przeprowadzenie badawczych badań archeologicznych.

   Po usunięciu gruzu, wapna i cementu archeolog Monika Broszko w wyniku eksploracji archeologicznej ustaliła 90 pochówków szczątków ludzkich. Wśród nich jest spora liczba szczątków mężczyzn i kobiet w różnym wieku, również noworodków.

Trudno ustalić do kogo należą kości ludzkie, są przypuszczenia mogą to być fundatorzy kościoła i ich rodziny. Pochówki z trumien datowane są na XVIII w., zaś te znajdujące się w ziemi, są starsze. Dalsze badania antropologiczne kodów DNA pozwoliłyby ustalić personalia i datowanie szczątków – dodaje J. Świt.

   W trakcie prowadzonych prac, odnaleziono również dużą ilość dewocjonaliów – krzyżyki, medaliony, fragmenty różańca czy paciorki. Zachowały się także tkaniny, tasiemki i koronki stanowiące niegdyś część odzieży. Są mocno zniszczone i wymagają konserwacji.

Jak zaznacza wiceburmistrz, odkrycie pozwoli ustalić, jaki był charakter pochówków, regionalne zwyczaje pogrzebowe, elementy tradycji pogrzebowej jak: kolekcja ubiorów, dodatki, trumny czy panegiryki funeralne.

– Przedmioty te po zinwentaryzowaniu i konserwacji zostaną przekazane do Muzeum w Przeworsku. Natomiast odnalezione szczątki ludzkie zostaną ponownie pochowane w kryptach kościoła św. Jana Chrzciciela – informuje Janusz Świt.

   Dotąd wykonano inwentaryzację i dokumentację techniczną zabezpieczenia krypt, a Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił z wnioskami do Konserwatora zabytków o zatwierdzenie projektu i przyznanie dotacji na te prace.

Po remoncie samorząd Sieniawy chce w świątyni utworzyć salę koncertową i miejsce spotkań organizacji pozarządowych.

 

Komentarze
Popularne