Strażnica odzyska blask

Autor: 16.03.2018 Nr: 11/2018
Wizualizacja strażnicy po odbudowie.
Wizualizacja strażnicy po odbudowie.

Gmina Tryńcza dwa lata temu przejęła nieodpłatnie budynek byłej strażnicy usytuowanej obok mostu kolejowego w Tryńczy i poczyniła starania, aby obiekt stał się turystyczną perełką regionu. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, obiekt zostanie wyremontowany jeszcze w tym roku.

Opracowana została koncepcja odbudowy strażnicy dotycząca zagospodarowania terenu i budynku polegająca na odbudowaniu i dostosowaniu obiektu do pełnienia funkcji obiektu publicznego o charakterze kulturalno-regionalnym, uwzględniając kontekst przestrzenny i historyczny otoczenia – podkreśla Magdalena Rachwał, sekretarz Urzędu Gminy Tryńcza.

   Prace będą mogły ruszyć pełną parą jeszcze w tym roku, gdyż Gmina Tryńcza otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 4.4 Kultura na realizację projektu partnerskiego pn. „Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryńcza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Parafią Rzymsko-Katolicką z Grodziska Dolnego. Umowa została podpisana 28 lutego br. Projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 2,5 mln zł, a całkowita jego wartość  to 3,6 mln zł. 

Głównym celem projektu partnerskiego jest stworzenie wspólnego szlaku historyczno-kulturowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej naszego regionu – dodaje M. Rachwał.

   Odbudowana i zagospodarowana strażnica stanowić będzie kolejny wyjątkowo atrakcyjny punkt na mapie turystycznej Gminy Tryńcza oraz idealną bazę dla różnych przedsięwzięć kulturalnych, jak np. rekonstrukcja wydarzeń historycznych.

Zakres rzeczowy po stronie Gminy Tryńcza, oprócz zagospodarowania strażnicy obejmuje także refundację części kosztów przebudowy i rozbudowy WDK w Jagielle oraz rozbudowy WDK w Wólce Ogryzkowej wraz z zakupem sprzętu multimedialnego.

   Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy ruszą prace budowlane. Zakończenie odbudowy strażnicy planowane jest na październik 2018 r.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane