Samorząd zapłaci odszkodowania za nagrobki

Autor: bk 30.03.2018 Nr: 13/2018
Samorząd zapłaci odszkodowania za nagrobki

Właściciele zniszczonych nagrobków znajdujących się na cmentarzu komunalnym w Pruchniku, mają szansę na uzyskanie odszkodowań. Nie wypłaci ich jednak ubezpieczyciel, z którym samorząd ma podpisaną umowę. Środki na ten cel zabezpieczyła gmina.

– Rozumiemy, że mieszkańcy ponieśli straty. Staramy się im pomóc, choć nie jesteśmy do końca winni temu, co się stało – mówi Wacław Szkoła, burmistrz Pruchnika. Podkreślając, że w miejskim budżecie zabezpieczone zostały środki na wypłatę odszkodowań dla mieszkańców.

   O zniszczeniach spowodowanych przez powalone wichurą drzewa pisaliśmy kilka tygodni temu. Mieszkanka Pruchnika skarżyła się wtedy, że ubezpieczyciel z którym miasto ma podpisaną umowę odmówił wypłaty odszkodowania. Argumentując, że uszkodzenie nagrobków nastąpiło w wyniku bardzo silnego wiatru, a więc w wyniku działań sił natury, nie było zawinione przez działania Urzędu Miasta i Gminy. Wykazanie winy ubezpieczonego urzędu jest natomiast konieczne do wypłaty środków.

   Władze Pruchnika postanowiły jednak wziąć odpowiedzialność za szkody. Podstawą do wypłacenia odszkodowania z budżetu gminy jest ugoda zawarta przed sądem z pokrzywdzonymi.

   Burmistrz zauważa przy tej okazji, że gmina nie ma możliwości ubezpieczenia nagrobków, które obejmowałoby szkody powstałe w wyniku działania niezawinionego przez Urząd. Zachęca, więc właścicieli nagrobków, aby indywidualnie je ubezpieczali. To pozwoli na zabezpieczenie miejsc pochówku bliskich, nie powodując konieczności wycinki wszystkich rosnących na cmentarzu drzew. Na co nie zgadza się duża część mieszkańców Pruchnika.

Komentarze
Popularne
Komentowane