Program opieki nad zabytkami jest. Kasy nie ma

Autor: Erka 06.04.2018 Nr: 14/2018 1
Radni pokazywali błędy w programie opieki nad zabytkami
Radni pokazywali błędy w programie opieki nad zabytkami

Po co ten program. Papier zabytków nie uratuje – mówili radni miejscy z Jarosławia przyjmując Gminny Program Opieki Nad Zabytkami na lata 2018 – 2020. Opracowany przez rzeszowską firmę program ma prawie 170 stron. Jak zaznaczył Jacek Marian Hołub, pełno w nim błędów, a samo opracowanie zawiera na 50 stronach tylko przypomnienie zasad ochrony zabytków. Drugim problemem związanym z ochroną jest to, że w budżecie miasta nie ma na nią pieniędzy.

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta zaopiniowała program pozytywnie, ale Bożena Łanowy,  przewodnicząca komisji zwróciła uwagę  na błąd w liczbie wypisanych zabytków Jarosławia. Z opracowania wynika, że Jarosław może poszczycić się 598 zabytkami nieruchomymi, 27 ruchomymi i 157 archeologicznymi. Kolejne błędy w opracowaniu wyliczał J. M. Hołub. Zwracał uwagę m.in. na zły adres i nazwę jarosławskiej uczelni, która według programu jest Wyższą Szkołą Zawodową i mieści się przy ul. Czackiego, zamiast Czarnieckiego. Na określenie bazylika mniejsza dla kościoła o.o. Dominikanów. W opracowaniu znajdziemy zapis „Na terenie Jarosławia znajduje się Dolina Dolnego Sanu”, a w rzeczywistości jest odwrotnie i Jarosław znajduje się w tej dolinie. Podobnych błędów świadczących o tym, że program nie został zbyt solidnie opracowany i tworzyły go osoby niezbyt orientujące się w specyfice miasta jest znacznie więcej.

   - Czy w tegorocznym budżecie zaplanowano jakieś pieniądze. Ja ich nie widzę. W tamtym roku było około 500 tys. zł. Rozdysponowano 180 tys. zł – pytał retorycznie radny Mariusz Walter. – Ten program to sztuka dla sztuki – oceniał. – Głową muru nie przebijesz – mówił przewodniczący RM Janusz Szkodny zgadzając się z tym, że burmistrz nie dba o zabytki w mieście. Przyznał jednak, że taki program jest potrzebny. Podobne zdanie miał Tadeusz Słowik, wiceprzewodniczący rady.

  Czas pokaże, czy program został stworzony bo tak nakazywały przepisy, czy posłużył do ratowana zabytków. Znaleźliśmy w nim również takie stwierdzenie, że zagrożeniem dla dziedzictwa materialnego Jarosławia jest brak strategii rozwoju turystyki, a z drugiej strony wszyscy zapewniają, że miasto jest nastawione na turystów.

Komentarze
Popularne