Mają już sztandar

Autor: 06.04.2018 Nr: 14/2018
Uczniowie z dumą prezentowali nowo nadany ich szkole sztandar.
Uczniowie z dumą prezentowali nowo nadany ich szkole sztandar.

Od 24 marca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława  i Janka Bytnarów w Ostrowie mają powody do dumy, bowiem ich szkole został nadany sztandar – symbol historii i tradycji, znak, który łączy społeczność szkolną.

W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, rodzice, absolwenci szkoły, a także zaproszeni goście: wójt gminy Gać Grażyna Pieniążek, rodzina Stanisława i Janka Bytnarów, radni gm. Gać, dyrektor biura poselskiego Anny Schmidt-Rodziewicz Mirosław Hajnosz, dyrektorzy szkół z terenu gm. Gać, ks. proboszcz Zenon Bieszczad i ksiądz absolwent ostrowskiej szkoły Eugeniusz Wielgosz, sołtysi, Orkiestra OSP w Gaci, zuchy i harcerze.

   Sztandar został poświęcony podczas Mszy św. odprawionej przez księdza biskupa Stanisława Jamrozka w kościele parafialnym w Ostrowie. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi szkół z Gaci i Dębowa udali się do budynku szkoły, gdzie zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły Grażyna Balawender, nawiązując jednocześnie do postaci Patronów: Stanisława „Mściwoja”  Bytnara, urodzonego w Ostrowie harcerza, legionistę i nauczyciela oraz jego syna Janka „Rudego” Bytnara, harcerza Szarych Szeregów. Chwilę później, przedstawiciele Rady Rodziców przekazali na jej ręce sztandar.

Przejmując sztandar, wyrażam serdeczne podziękowania za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą podstawą pracy wychowawczej naszej szkoły – mówiła dyrektor Grażyna Balawender.

   Następnie przekazała go uczniom z poleceniem, by był symbolem ich godności i powinności uczniowskiej. Po prezentacji sztandaru odbyło się ślubowanie społeczności szkolnej, a zaproszeni goście mogli wbić swój gwóźdź i wpisać się do pamiątkowej księgi. Kolejnym etapem była część artystyczna przygotowana przez harcerzy, zuchy i pozostałych uczniów. Inscenizacja w całości poświęcona została Stanisławowi i Jankowi Bytnarom. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zorganizowana przez harcmistrz Agnieszką Bernacką pt. „Droga do niepodległości”.

 

 

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane