Wiedzą jak inwestować

Autor: TP 06.04.2018 Nr: 14/2018
Wiedzą jak inwestować

Władze Gminy Pruchnik od lat stawiają na dynamiczny, a jednocześnie zrównoważony rozwój poszczególnych miejscowości. Umożliwiają to inwestycje, które samorząd realizuje, przykładając szczególną wagę do pozyskiwania środków zewnętrznych. Ta strategia pozwala zrobić więcej, lepiej zadbać o komfort mieszkańców i przygotować gminne finanse na kolejne lata.

Drogi, projekt kanalizacji i scalenie

Jodłówka to jedna z największych miejscowości Gminy Pruchnik. Istniejące na jej terenie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia przyciąga do miejscowości liczne rzesze pielgrzymów. Dbając o odpowiedni komfort i bezpieczeństwa mieszkańców i przybywających samorząd poczynił wiele inwestycji w infrastrukturę drogową. Wybudowano nowe odcinki dróg, kolejne przeszły modernizacje i remonty. Przebudowane zostało skrzyżowanie drogi gminnej z powiatową prowadzącą do Sanktuarium, która zyskała także blisko 400 m chodnika. Łącznie na inwestycje drogowe przeznaczono ok. 7,3 mln zł. W ich skład weszły także środki przeznaczone na budowę planowanej od ponad 40 lat „Bramy na Bieszczady”, której znaczenia nie da się przecenić. Ponadto 18 tys. zł z funduszu sołeckiego przeznaczono na budowę oświetlenia przy drodze na „Pagor”.

   W miejscowości trwa także postępowanie scaleniowe. Obejmie ono blisko 3,5 tys. działek o łącznej powierzchni ponad 1 200 ha. Uporządkowanie struktury agrarnej wsi wraz z wybudowaniem nowych dróg i urządzeń melioracyjnych kosztować będzie ok. 12,6 mln zł. Są to środki w całości pochodzące z budżetu państwa.

   Środki gminne posłużyły natomiast do zakupu kostki wykorzystanej przez Ochotniczą Straż Pożarną do upiększenia otoczenia remizy (ok. 11 tys. zł). Klub Sportowy „Nafta Gaz Jodłówka” corocznie otrzymuje dofinansowanie w kwocie ok. 18 tys. zł, w 2016 r. dodatkowe 13 tys. zł umożliwiło wykonanie piłkochwytów przy boisku Klubu.

   Co roku z gminnych środków na remonty zabytków korzysta Parafia Jodłówka, a przejęty w 2016 r. przez Gminę cmentarz parafialny został uporządkowany. Trwają także przygotowania do budowy kaplicy przedpogrzebowej.

   Myśląc o przyszłych inwestycjach Gmina opracowała projekt budowlany, uzyskano już pozwolenie na budowę oraz złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jodłówce. Wykonano także projekt sieci kanalizacyjnej; do jego realizacji samorząd będzie przygotowywał się w najbliższych latach.

 

Do końca roku będzie kanalizacja 

W ostatnich latach sporo wykonano również w nieco mniejszych Hawłowicach. Pozyskane fundusze pozwoliły m.in. na rozbudowę i doposażenie świetlicy wiejskiej, która dzięki zainwestowaniu blisko 340 tys. zł zyskała zupełnie nowe oblicze.

   Także w Hawłowicach duże nakłady przeznaczono na infrastrukturę drogową. Wyremontowane odcinki dróg zapewnią dogodny dojazd mieszkańcom, o bezpieczeństwo zadba oświetlenie drogowe, a komfort oczekujących na autobus znacznie zwiększył się dzięki zakupionym i zmontowanym wiatom przystankowym. Łącznie na inwestycje te przeznaczono blisko 120 tys. zł. Dzięki kolejnym ok. 25 tys. zł najmłodsi mieszkańcy Hawłowic zyskają bezpieczny i przyjazny plac zabaw.

   Niewielka, lecz posiadająca ponad stuletnią tradycję jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymała niedawno jubileuszowy sztandar, a blisko 30 tys. zł wykorzystane zostało na remont garażu mieszczącego sprzęt OSP.

   Działający w miejscowości klub sportowy: LKS Strumyk Hawłowice otrzymuje co roku dotację w wysokości ok. 18 tys. zł, która pozwala na prowadzenie działalności szkoleniowej wśród młodzieży.

   Wydatkowana w ostatnim czasie kwota 20 tys. zł pozwoliła także na utworzenie parkingu przy Kościele w Hawłowicach.

   Teren Hawłowic to także swoista studnia Gminy. W ostatnim czasie wykonano projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody i studni głębinowych za ponad 160 tys. zł.

   Doskonałą wiadomością dla mieszkańców jest także rozpoczęcie inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej. Całkowite skanalizowanie miejscowości kosztować będzie ok. 7 mln zł i zakończyć się ma jeszcze w tym roku.

 

Komentarze
Popularne