Pierwsza od lat w pełni męska rada

Autor: bk 06.04.2018 Nr: 14/2018
Radny Jan Pieszko wybrany w miejsce zmarłego Zbigniewa Zająca, złożył ślubowanie.
Radny Jan Pieszko wybrany w miejsce zmarłego Zbigniewa Zająca, złożył ślubowanie.

Ślubowaniem nowego radnego oraz wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku rozpoczęła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Marcowa (22 marca) sesja Rady Miejskiej w Pruchniku rozpoczęła się od ślubowania, jakie złożył Jan Pieszko, wybrany w wyborach uzupełniających na radnego.

   Rada stanęła także przed zadaniem wyboru nowego wiceprzewodniczącego, po tym jak z mandat złożyła Katarzyna Kos. Radni zgłosili tylko jedną kandydaturę radnego Marka Drapały, który podobnie jak pani Katarzyna jest radnych z terenu Pruchnika. Za wyborem M. Drapały opowiedzieli się wszyscy radni. Przy tej okazji przewodniczący rady Władysław Flak zauważył, że pierwszy raz od 12 lat w pruchnickiej radzie zasiadają jedynie mężczyźni.

   Kolejne zmiany w organach rady dotyczyły wpisania J. Pieszko, jako członka komisji spraw społecznych, a także wyboru przewodniczącego tej komisji, którym został Marek Madejowski.

   Następnie radni przeszli do przyjmowania pozostałych uchwał. Wprowadzając m.in. zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Większość radnych opowiedziała się również, za ustanowieniem pomników przyrody na terenie Hawłowic oraz przyjęciem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

   Wątpliwości części radnych wzbudził za to podział gminy na okręgi wyborcze. Część radnych przekonywała, że pozostawienie dotychczasowego podziału jest krzywdzące dla jednych, a korzystne dla innych miejscowości. Apelowali o podział oparty w większej mierze o liczbę mieszkańców danych miejscowości. Ostatecznie jednak głosami 10 radnych przegłosowana została uchwała, która zakłada pozostawienie dotychczasowego podziału gminy na okręgi.

Komentarze
Popularne