Auto na wodór i szybko rosnące drzewa na biomasę

Autor: Erka 13.04.2018 Nr: 15/2018
O alternatywnych źródłach energii dyskutowano także podczas przerw w konferencji. Na fotografii od lewej prorektor ds. studenckich PWSTE, dr inż. Ryszard Pukała z prof. Kamilem Kardis i dr hab. Rafał Sura z jarosławskiej uczelni
O alternatywnych źródłach energii dyskutowano także podczas przerw w konferencji. Na fotografii od lewej prorektor ds. studenckich PWSTE, dr inż. Ryszard Pukała z prof. Kamilem Kardis i dr hab. Rafał Sura z jarosławskiej uczelni
Fot. PWSTE

Między innymi takimi problemami zajmowali się uczestnicy konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne państwa – szanse i zagrożenia” zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Przedstawiciele świata nauki wspólnie z reprezentantami strony praktycznej mówili o alternatywnych źródłach energii.

Dyskusji o możliwości pozyskiwania energii z różnych źródeł i możliwościach, jakie SA w Polsce przysłuchiwali się studenci jarosławskiej uczelni i Politechniki Rzeszowskiej oraz uczniowie technikum z kierunku urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

- Ekspert ONZ prof. Roman Kozłowski z AGH w Krakowie wskazywał na olbrzymie zasoby przyrodnicze Polski. Na źródła energii pochodzące z gorących skał, wód termalnych itd. Podkreślał, że są one szansą na zabezpieczenie kraju w energię bez konieczności korzystania z obcych źródeł. Z kolei dr A. Sekściński wiceprezes zarządu PGE Energia Odnawialna S. A. wskazywał na energetykę rozproszoną , opartą głównie na odnawialnych źródłach energii, oraz inteligentne zarządzanie siecią – wylicza organizator konferencji dr. inż. Barbara Szczypta-Kłak z Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE. - Bardzo ciekawy wykład zaprezentował prof. nadzw. dr hab. Marek Ściążko z AGH. Mówił o przyszłości napędu samochodów osobowych i pojazdów komunikacji publicznej opartej na spalaniu wodoru, argumentował wyższość tej technologii nad gromadzeniem energii elektrycznej w tradycyjnych bateriach i podnosił znaczny potencjał Polski w produkcji wodoru na szeroką skalę – dodaje organizatorka.

   Prof. Peter Adamišin z Uniwersytetu Proszowskiego na Słowacji zaprezentował nowatorskie podejście do energii odnawialnej mówiąc o uprawie szybko rosnących gatunków drzew, które w przyszłości mogą w znacznym stopniu zasilić produkcję biomasy. Na konferencji wspomniano też o bezpieczeństwie w transporcie lotniczym. Mówili o nim eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Polska Grupa Energetyczna objęła konferencję swoim mecenatem, a jej przedstawiciele pokazywali alternatywne możliwości od strony praktycznej.

 

 

Komentarze
Popularne