O bezpieczeństwie i finansach

Autor: bk 13.04.2018 Nr: 15/2018

Radni Rady Miasta Radymna obradowali podczas XLII sesji, która miała miejsce w czwartek, 29 marca br. Podjęli szereg uchwał, wysłuchali także informacji komendanta komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta.

Podczas obrad marcowej sesji Rada Miasta pochyliła się m.in. nad tematami bezpieczeństwa na terenie Radymna. Radni wysłuchali informacji asp. szt. Wiesława Łyżenia, komendanta komisariatu Policji w Radymnie na temat bezpieczeństwa na terenie miasta oraz działań podejmowanych przez policjantów. Komendant odpowiadał na wiele pytań radnych, którzy poruszali kwestie możliwości zainstalowania w niebezpiecznych miejscach monitoringu, o dostępną ilość patroli Policji w godzinach wieczornych nocnych, a także stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Przedstawiciel radymiańskiego komisariatu podkreślał, że większe uprawnienia Straży Granicznej, jakie funkcjonują od kilku miesięcy, zmniejszają zaangażowanie Policji w zgłoszenia z terenu przejścia granicznego (do tej pory było ich ok. 700 rocznie). Oznacza to możliwość zadysponowania tych patroli na teren miasta.

– Na pewno odczujecie państwo większą ilość patroli na terenie miasta – mówi W. Łyżeń.

   Przed podjęciem uchwał radni zapoznali się także z informacją kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie. Aleksander Kozik podkreślał, że w 2017 plan finansowy wykonany został ogólnie w ok. 109 % (zakładał on 555 tys. zł związanych z dostarczaniem wody, 765 tys. zł odbiorem ścieków oraz 559 tys. zł – usługi na rzecz miasta). Informował on także, że w zakładzie pracuje obecnie 18 osób. Podkreślał także, że ZGK posiada 9 pojazdów, które są w większości mocno wyeksploatowane.

   Z podsumowania ZGK wynika, że w 2017 r. sprzedano łącznie ok. 180 tys. m3, z czego ok. 80 tys. m3 trafiło do indywidualnych gospodarstw domowych. Ścieków odebrano natomiast niemal 154 tys. m3, z czego prawie 60 tys. m3 pochodziło z gospodarstw domowych.

   Podczas sesji radni wyrazili także zgodę na wprowadzenie niewielkich zmian w budżecie miasta, przenosząc środki między paragrafami. Pozwolili na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do skarbu państwa. Jej pozyskanie może pozwolić na połączenie ulicy Dolnej i Młynarskiej. Rada wyraziła także zgodę na oddanie nieruchomości w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowiczów, co umożliwi powiększenie Rodziennego Ogrodu Działkowego „Relaks”. Umożliwiła także zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 340 tys. zł wykorzystane ma zostać na wkład własny w finansowanie remontu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury.

   Po raz kolejny radni zajęli się także sprawą dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Przyjęli również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymna w 2018 r.

Komentarze
Popularne