Spokojne obrady

Autor: bk 13.04.2018 Nr: 15/2018
W marcu Radni Rady Gminy Pawłosiów pracowali podczas XLIX sesji.
W marcu Radni Rady Gminy Pawłosiów pracowali podczas XLIX sesji.

Końcem marca podczas XLIX sesji Rady Gminy Pawłosiów spotkali się włodarze gminy Pawłosiów. Podczas obrad radni zajęli się kilkoma uchwałami i sprawozdaniami z działalności podległych Urzędowi Gminy jednostek.

Jednym z głównych punktów obrad sesji Rady Gminy Pawłosiów, która odbyła się we wtorek, 27 marca było dostosowanie, do zmienionych niedawno przepisów ogólnych, podziału gminy na okręgi wyborcze oraz obwody do głosowania. Wprowadzone zmiany wiązały się jedynie z nowymi przepisami oraz m.in. zmienionymi reformą edukacji nazwami szkół, w których zorganizowano lokale wyborcze. Warto podkreślić, że mieszkańcy Cieszacina Wielkiego w tegorocznych wyborach głosować będą już najprawdopodobniej w budynku Centrum Kultury. Zasadniczy podział na okręgi wyborcze pozostał bez zmian.

   Podczas sesji radni dopytywali o szczegóły programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, który przyjęto podczas sesji. Na ich pytania odpowiadał Mariusz Reń, wójt gminy, wyjaśniając jak zapisy programu działają w praktyce.

   Radni przyjęli także regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zajęli się także sprawami związanymi i działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na rzecz rozwiązywania problemów w rodzinie.

   Rada wysłuchała także sprawozdań z działalności komisji Rady oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłosiowie za 2017 r.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane