Miasto i gmina otrzymały promesy na osuwiska

Autor: 13.04.2018 Nr: 15/2018

Miasto Przeworsk otrzymało promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 400 tys. zł. z przeznaczeniem na stabilizację osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej. Promesa  na podobne zadanie trafiła również do samorządu gminy Przeworsk.

W ciągu ostatnich trzech lat przygotowaliśmy dokumentację geologiczną i techniczną, co pozwoliło mi wystąpić do wojewody o przydział środków na realizację zadania i otrzymaliśmy dotację w wys. 400 tys. zł. W budżecie miasta mamy z kolei zabezpieczone 90 tys. zł. Niespełna pół miliona złotych wystarczy na wykonanie pierwszego etapu prac – zaznacza burmistrz Leszek Kisiel.

   Pierwszy etap tej inwestycji przewiduje prace związane z budową i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz umocnienia rowów odwadniających w rejonie ulicy Czarnieckiego, aż do wylotu wód deszczowych do rzeki Mleczki na wysokości mostu drogowego przy ul. Żurawiej.

   Burmistrz ma nadzieję, że jeśli korzystnie rozstrzygnie się postępowanie przetargowe, nową kanalizacją deszczową objęty zostanie również odcinek drogi powiatowej ul. Czarnieckiego. – Działania te pozwolą wówczas na budowę w bieżącym roku chodnika w ciągu drogi powiatowej prowadzącej w kierunku Zarzecza – dodaje burmistrz.

Na realizację tej inwestycji miasto Przeworsk zakupiło w 2016 r. za 40 tys. zł materiał budowlany – krawężniki, obrzeża, kostkę betonową i przekazało go do Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku. Budowa chodnika po zabezpieczeniu osuwiska podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie. Przyznana dotacja oraz środki zabezpieczone w budżecie miasta dają gwarancję rozpoczęcia inwestycji i pewność finansowania w następnych latach. Całość zadania szacunkowo przekroczy 3 miliony złotych.

   Wójt gminy Przeworsk Daniel Krawiec odebrał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 kwietna w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Opiewa na kwotę 675 tys. zł i zostanie przeznaczona na stabilizację osuwiska na dł. ok. 150 metrów przy drodze gminnej w Rozborzu i odbudowę 250 metrów drogi.

Zabezpieczyliśmy wkład własny do zadania w wysokości około 150 tys. zł – mówi wójt D. Krawiec. – Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy przystąpimy do realizacji inwestycji.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum