Mądrze rozwijają miejscowości

Autor: TP 13.04.2018 Nr: 15/2018
Burmistrz Wacław Szkoła oraz Jacek Włoch, dyrektor SP w Kramarzówce sprawdzają postęp pracy przy budowie Sali gimnastycznej.
Burmistrz Wacław Szkoła oraz Jacek Włoch, dyrektor SP w Kramarzówce sprawdzają postęp pracy przy budowie Sali gimnastycznej.

Pozyskując duże środki zewnętrzne i umiejętnie wykorzystując środki własne Gmina Pruchnik inwestuje w rozwój swoich miejscowości. Budując nowe drogi i remontując istniejącą infrastrukturę stwarza nowe możliwości rozwoju dla mieszkańców i nie tylko. Te działania przyczyniają się do tego, że warunki życia mieszkańców ulegają ciągłej poprawie.  

 

Kramarzówka

Największa po Pruchniku miejscowość w Gminie Pruchnik, jest też jedną z najbardziej malowniczo położonych. To sprawia, że teren Kramarzówki jest atrakcyjny dla prężnie rozwijającego się budownictwa jednorodzinnego oraz działalności agroturystycznej. Władze Gminy, na czele z Burmistrzem Wacławem Szkołą dokładają wszelkich starań, aby zapewnić obecnym i przyszłym mieszkańcom jak najlepsze warunki.

   W tym celu gmina systematycznie inwestuje w infrastrukturę drogową, czego efektem jest wydatkowanie w ostatnim czasie ponad 1,5 mln zł na drogi. Dzięki tym środkom udało się wykonać szereg remontów i wybudować chodniki. Powstał także długo oczekiwany łącznik drogowy.

   Gmina kładzie duży nacisk na odpowiednie funkcjonowanie szkoły podstawowej. W lipcu br. do użytku ma zostać oddana sala gimnastyczna, której koszt wyniesie ok. 1,7 mln zł. Kolejne, ok. 1,2 mln zł zainwestowano w termomodernizację szkoły. Docieplone ściany, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, nowe oświetlenie oraz system pomp ciepła zapewnią odpowiednie warunki do nauki oraz obniżenie kosztów utrzymania.

   W 2015 r. przebudowany został także budynek wielofunkcyjny, który jest siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej, punktu lekarskiego oraz sklepu. Koszt prac wyniósł ok. 1,4 mln zł, a dodatkowe środki przeznaczono na wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i parkingu w otoczeniu budynku.

   W trakcie realizacji są prace adaptacyjne dawnej cerkwi na kaplicę pogrzebową. Wartość wykonanych już prac sięga 100 tys. zł., kolejne zostaną wykonane w bieżącym roku.  

   Dbając o kulturę fizyczną mieszkańców, gmina dofinansowuje działalności Klubu Sportowego Wojak. Dodatkowo w ostatnim czasie boisko sportowe zyskało trybuny, zakupione przez samorząd za blisko 30 tys. zł.

   W ubiegłym roku gmina zapewniła także uczniom darmowy transport na jarosławski basen, aby od najmłodszych lat budować w mieszkańcach zamiłowanie do zdrowego trybu życia.

   Jak podkreśla Burmistrz W. Szkoła, w najbliższym czasie miejscowość musi się zmierzyć z wyzwaniem odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni rolnej. Przykład innych miejscowości dowodzi, że pomóc w tym mogą procesy scaleniowe, dzięki którym miejscowość mogłaby zyskać duże pieniądze na uporządkowanie sytuacji agrarnej oraz wykonanie nowych dróg, melioracji czy wyrównanie pól.

 

Świebodna

Kolejną miejscowością Gminy Pruchnik, która w ostatnich latach mocno się zmieniła jest Świebodna. Tutaj także duże środki przeznaczone zostały na poprawę jakości dróg. Dzięki pozyskanym środkom z budżetu państwa wyremontowana została doga Świebodna - Nowa Wieś. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 330 tys. zł, a nowa droga służy już mieszkańcom Świebodnej. Inne odcinki dróg lokalnych zyskały nawierzchnię asfaltową, utwardzone zostały pobocza. Komfort i bezpieczeństwo mieszkańców podniosły nowe wiaty przystankowe oraz oświetlenie uliczne. W wykonanie tych zadań gmina zainwestowała blisko 80 tys. zł. Dbając o rozwój rolnictwa, za blisko 200 tys. zł, samorząd zmodernizował drogi dojazdowe do gruntów rolnych, dostosowując je do używanego dziś sprzętu rolniczego.

   Dla lepszego komfortu mieszkańców i pielgrzymów w ubiegłym roku dokonano remontu parkingu przy kościele od strony Świebodnej. Koszt inwestycji wyniósł niemal 20 tys. zł.

   Dwukrotnie większe nakłady związane były z unowocześnieniem siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Za te pieniądze wykonane zostało zadaszenie sceny znajdującej się przy remizie OSP. Dom Strażaka zyskał także instalację klimatyzacji, która znacząco zwiększyła użyteczność budynku podczas upalnej, letniej pogody. Zadanie to sfinansowane zostało z Funduszu Sołeckiego, czyli środków, które gmina przeznacza corocznie do wykorzystania przez społeczności poszczególnych miejscowości.
Dzięki współpracy lokalnych działaczy i władz gminy wybudowane zostało boisko sportowe, wyposażone w piłkochwyty. Powstały warunki do prowadzenia rozgrywek sportowych i spotkań mieszkańców, dzięki czemu w 2017 r. po raz pierwszy odbył się tam I Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa OSP.

   W styczniu tego roku Burmistrz W. Szkoła podpisał w imieniu Gminy Pruchnik umowę z Województwem Podkarpackim na realizację inwestycji budowy placu zabaw obok budynku Szkoły Podstawowej w Świebodnej. Będzie to koszt blisko 25 tys. zł, z czego ok. 65% pochodzić będzie z dofinansowania.

Komentarze
Popularne
Komentowane