Mieszkańcy zdecydowali, że chcą nowej drogi

Autor: bk 13.04.2018 Nr: 15/2018
Gmina otrzymała rządowe dofinansowanie na przebudowę dróg. Radni wpisali kwotę niemal 1,68 mln zł do tegorocznego budżetu.
Gmina otrzymała rządowe dofinansowanie na przebudowę dróg. Radni wpisali kwotę niemal 1,68 mln zł do tegorocznego budżetu.

Jednym z głównych punktów marcowej sesji Rady Gminy Radymno był projekt uchwały dotyczącej wpisania do budżetu gminy niemal 1,7 mln zł dotacji, jaką samorząd otrzymał z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Radymno, która odbyła się w drugiej połowie marca br. radni dostosowali podział gminy na okręgi wyborcze, do zmienionych zapisów prawa krajowego oraz przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Ponadto zdecydowali o finansowaniu dwóch inwestycji drogowych na terenie gminy. Rada wyraziła zgodę na udzielenie Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej w kwocie 28 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na przebudowę drogi powiatowej nr 1821R Zadąbrowie-Sośnica. Będzie to wkład Gminy Radymno w inwestycję, która prowadzona będzie przez Gminę Orły, na której terenie również przebiega droga.

   Radni wprowadzili także zmiany w budżecie dotyczące wprowadzenia do niego wynoszącej blisko 1,68 mln zł dotacji, jaką gmina otrzymała z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dofinansowanie (50% całości kosztów inwestycji) przyznane zostało na zadanie przebudowy dróg gminnych leżących na terenie Duńkowic i Nienowic. Wcześniej, podczas sesji, która odbyła się 14 lutego radni wpisali do budżetu środki, w kwocie 1,25 mln zł, pochodzące z planowanej sprzedaży mienia gminnego, które (wraz z zabezpieczonymi wcześniej 200 tys. zł) mają stanowić wkład własny samorządu.

   Pomysł wydania środków ze sprzedaży gminnego majątku na wykonanie tej akurat drogi nie spodobał się Ryszardowi Bocianowi, którego zdaniem należałoby się raczej skupić na remoncie, leżącego w okolicy Nienowic, mostu na drodze powiatowej, a nie wydawać pieniądze ze sprzedaży gminnego mienia na wspomnianą drogę.

   Odpowiadając na wątpliwości kolegi Piotr Łohin, radny z Nienowic podkreślał, że o sprzedaży, leżącego na terenie miejscowości, gruntu i przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków na budowę tej drogi, zdecydowali sami mieszkańcy Nienowic. Dodatkowo radni przypominali także, że plany dotyczące budowy wspomnianej drogi istniały od dawna, teraz wreszcie ma dojść do ich realizacji.

   Ostatecznie uchwała została przyjęta. W ubiegłym tygodniu natomiast odbył się przetarg na wykonanie zaplanowanych prac.

 

Komentarze
Popularne