Gaz-System wyposażył uczniów

Autor: ek 13.04.2018 Nr: 15/2018
Dzięki otrzymanej darowiźnie uczniowie, będą mogli wejść na teren zakładów.
Dzięki otrzymanej darowiźnie uczniowie, będą mogli wejść na teren zakładów.
Fot. org.

Nauczyciele i uczniowie technikum gazownictwa otrzymali komplety ubrań roboczych i sprzętu ochrony indywidualnej.

W ramach umowy patronackiej, która została zawarta pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. uczniowie klasy I technikum gazownictwa oraz nauczyciele prowadzący z nimi zajęcia otrzymali w formie darowizny komplety ubrań roboczych i sprzętu ochrony indywidualnej. Dzięki temu zarówno uczniowie jak i nauczyciele będą mieli możliwość wejścia do zakładów zarządzanych przez spółkę, w celu realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu składowania i przesyłu gazu ziemnego. Gaz-System zorganizował także specjalistyczne szkolenie bhp dotyczące zasad przebywania na terenie zakładów spółki oraz zaprezentował infrastrukturę Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarosławiu.

   Tegoroczny plan działania przewiduje także dwie wycieczki – do kopalni ropy naftowej i gazu w Bóbrce pod Krosnem oraz do zbiorników gazu ziemnego w Husowie. Zrealizowane będą również zajęcia dotyczące etyki zawodowej i oczekiwanej przez pracodawcę sylwetki pracownika.

Komentarze
Popularne