Nataliya Vnukova z wizytą w PWSTE

Autor: TP 20.04.2018 Nr: 16/2018
Prof. dr hab. Nataliya Vnukova z charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Simona Kuznetsa spotkała się ze studentami jarosławskiej uczelni.
Prof. dr hab. Nataliya Vnukova z charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Simona Kuznetsa spotkała się ze studentami jarosławskiej uczelni.

W dniach 26-30 marca w ramach wymiany stypendialnej Erasmus+ jarosławska uczelnia gościła prof. dr hab. Nataliyę Vnukovą z charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Simona Kuznetsa. Podczas pobytu gość spotkał się z Prorektorem ds. Studenckich, dr. inż. Ryszardem Pukałą odbierając dyplom potwierdzający aktywne prowadzenie zajęć ze studentami podczas 5-dniowego pobytu.

– Realizując wymianę prof. Nataliya Vnukova jako kolejna osoba skorzystała z programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w ramach mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej ze współpracy z krajami partnerskimi – mówi Magdalena Bojarska, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i rzecznik prasowy PWSTE w Jarosławiu.

   Kierownik Departamentu Zarządzania Usługami Finansowymi wzięła również udział w spotkaniu ze studentami jarosławskiej Uczelni pochodzenia ukraińskiego. Podczas kilku prelekcji prof. dr hab. Nataliya Vnukova zaprezentowała wykład poświęcony eurointegracyjnym aspektom rozwoju rynku usług finansowych. W trakcie spotkań ze studentami przeprowadzono analizę porównawczą głównych wskaźników rynku ubezpieczeniowego w krajach Unii Europejskiej i Ukrainy, opisując obszary bezpieczeństwa, jakie nadzór finansowy sprawuje nad jego uczestnikami.

   W toku spotkań i rozmów, dyskusji poddano ramy dotychczasowej i przyszłej współpracy.

Gość zwiedził poszczególne jednostki kampusu uczelni, spotykając się dodatkowo z przedstawicielami Rady Biznesu funkcjonującej przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania.

Podczas pobytu skoncentrowanego wokół kierunku finanse i rachunkowość uczestniczka mobilności spotkała się z Dyrekcją Instytutu Ekonomii i Zarządzania i przedstawicielami Kwestury oraz Centrum Obsługi Studentów. Odwiedziła również dyrekcję Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu.

Komentarze
Popularne
Komentowane