Dzwon z Miękisza Nowego pierwszym „pomnikiem” Józefa Piłsudskiego

Autor: bk 27.04.2018 Nr: 17/2018
W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości warto pamiętać o pomnikach, takich jak przedstawiający Józefa Piłsudskiego, dzwon z Miękisza Nowego.
W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości warto pamiętać o pomnikach, takich jak przedstawiający Józefa Piłsudskiego, dzwon z Miękisza Nowego.
Fot. Skarbnica Powiatu Jarosławskiego

Wszystko wskazuje na to, że pierwszą miejscowością, w której znalazło się trwałe upamiętnienie marszałka Józefa Piłsudskiego nie jest Kraków czy Warszawa, a Miękisz Nowy w Gminie Laszki. Dzwon odlany w 1928 r., z okazji 10-lecia niepodległości, nosi na sobie portret marszałka.

Po zakończeniu I wojny światowej w Miękiszu Nowym zdecydowano o budowie nowego kościoła. Działkę, na której stanęła obecna świątynia ofiarowali parafianie, państwo Możdżanowie. Budowa ruszyła w maju 1918 r, według projektu inż. architekta Kazimierza Osińskiego. Kościół poświęcony został w październiku 1919 r.

   Do tego momentu w historii powstania nowej świątyni nie widzimy niczego wyjątkowego. Jednak prawdziwy skarb kryje się w wybudowanej również w 1919 r. trójarkadowej dzwonnicy kościelnej.

   Chodzi o największy z umieszczonych w niej dzwonów. Powstał on w 1928 r. z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Józef” bo tak, na cześć św. Józefa nazywa się dzwon, odlany został przez znanych z doskonałości swych wyrobów braci Felczyńskich.

   Jak się okazuje, odlany na dzwonie portret Józefa Piłsudskiego, jednego z twórców polskiej niepodległości, jest prawdopodobnie pierwszym „pomnikiem” marszałka. Stworzonym jeszcze za jego życia.

   Warto zaznaczyć, że dzwon z Miękisza Nowego w ukryciu przetrwał czas II wojny światowej, a od jej zakończenia nadal spełnia swoją podstawową rolę.

Komentarze
Popularne
Komentowane